“Maaibeleid Noordwijk gaat regelmatig mis”

foto's Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk

Noordwijk – De Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk pleit bij de gemeente al jaren voor een maaibeleid, waarbij meer ruimte is voor de wilde flora in de bermen. Hier en daar lukt dat, getuige de fraaie begroeiing van rietorchissen langs de Northgodreef ter hoogte van Boerenburg.

Helaas gaat het nog regelmatig mis, aldus de vereniging. Langs de Northgodreef tegenover de ingang van de Grashoek groeide brede lathyrus. In juni werd er keurig omheen gemaaid, net als om het biggenkruid iets verderop.

Donderdag was er tijdens het maaien er geen oog voor de planten. De gehele berm aan de noordzijde van de Northgodreef moest er aan geloven, inclusief het biggenkruid. Natuur- en Vogelscherming blijft pleiten voor meer biodiversiteit en een beter maaibeleid in de gemeente.

 

6 REACTIES

  1. Ach…het maaien en onderhoud van het groen gaat in veel plaatsen verkeerd. Sinds de gemeente geen eigen “groenpersoneel” meer in dienst heeft en dit werk uitbesteed aan bedrijven gaat er veel mis. Vaak hebben die bedrijven mensen in dienst die geen kijk hebben op het onderhoud van het groen.

  2. Hier ontbreekt goed toezicht. Ook de firma die het gras in de wijken maait heeft toezicht nodig. Er wordt door de jeugdige bestuurder van deze machine als een gek over woonerven gescheurd. Je moet er niet aan denken dat er kinderen onder zo’n machine terecht komen. Meerdere malen over gebeld met de gemeente en de bestuurder aangesproken Niets veranderd. Het onderhoud van de bestrating met veel onkruidgroei waar niets gebeurt. Nee dan de middenbermen van de toegangswegen zien er gelikt uit. Het onderhoud van het groen in de woonwijken is volgens mij een ondergeschoven kindje. Dan de buitenranden van de Grashoek, daar is de beplanting weg gehakseld en in het voorjaar ingezaaid met een wildbloemen mengsel volgens de gemeente. Zijn de heren van de gemeente al wezen kijken vraag ik mij af? Het ziet er dus niet uit, weinig wildbloemen te bekennen. Allen maar gras en brandnetels. Idem de ingezaaide rotonde’s een wilde bende! Is dit Quality Coast of Kuhroord waardig??

    • Misschien iets voor de wijkvereniging om dit namens de bewoners op te pakken, in de gesprekken met de gemeente? Ook de staat van het plantsoen aan de Rietkant is dramatisch mbt de beplanting, regelmatig in gesprek geweest maar helaas, ondanks toezeggingen, nog steeds zonder resultaat

  3. Soortenrijkdom is niet vanzelfsprekend. Gemeente Noordwijk werkt daarom aan een ecologisch beheer van bermen en oevers. Dat helpt enorm de soortenrijkdom te bevorderen. Dat is de insteek. En ja doodzonde als een mooie plant wordt weggemaaid. Voor alle duidelijkheid. Ecologisch beheer van bermen en oevers betekent niet dat er niet gemaaid wordt. Integendeel. Dat hoort er ook bij. Randen en zichthoeken worden bovendien vaker gemaaid vanwege de verkeersveiligheid. Het moment van maaien wordt waar mogelijk afgestemd op de planten in de berm. Dit doet de gemeente op bermniveau waardoor de gemeente voorkomt dat bloeiende planten worden gemaaid. De aanpak wordt verder verfijnd, bijvoorbeeld met gefaseerd maaien en het verder verbeteren van de maaimomenten.

    Interesse in hoe de gemeente dat aanpakt? Op de website van de gemeente staat een informatief artikel.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in