Zorgen D66 Noordwijk over duurzaamheidsagenda

Noordwijk – D66 Noordwijk is bang dat de gemeente haar doelstellingen op het gebied van duurzaamheid niet gaat halen.

Uit de coalitiekoers 2014 – 2018 haalt de partij zeven punten die nog niet of onvoldoende gerealiseerd lijken te zijn, zoals het stimuleren van zonne-energie, het bouwen van energie-neutrale woonwijken, gemeentelijke elektrische oplaadstations en gifvrije onkruidbestrijding.

D66 wil opheldering van B & W. Zo vraagt de partij wanneer er een notitie komt van tot nu toe bereikte resultaten op het gebied van duurzaamheid. Eerder beloofde wethouder Fles dat die voor eind 2016 zouden komen.