Sociale huur: krapte op woningmarkt blijft

(foto Google Streetview)

Bollenstreek – Het aantal urgentieaanvragen in Holland Rijnland is gedaald, maar de krapte op de woningmarkt in de sociale huursector blijft groot.

Dat blijkt uit het jaarverslag van de Urgentiecommissie Holland Rijnland. De daling in het aantal urgentieaanvragen komt vooral omdat mensen tevoren al horen of hun aanvraag al dan niet kans maakt. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om mensen die dakloos dreigen te worden door scheiding of om mensen die door hun gezondheidstoestand moeten verhuizen.

Sociale huurwoningen blijven echter schaars: jaarlijks reageren zo’n 20.000 woningzoekenden op 3.000 beschikbare woningen.

1 REACTIE

  1. Dus vooral doorgaan met het verkopen van sociale huurwoningen. Wat een beleid.

Comments are closed.