Duinpolderweg: “Niet gedeputeerde kiest, maar Provinciale Staten”

Noordwijkerhout – B&W van Noordwijkerhout gaan uit van een eerlijke procedure in de trac├ękeuze van de Duinpolderweg. Dat antwoorden ze op vragen van de PvdA-fractie.

Aanleiding was de uitspraak van gedeputeerde van Noord-Holland Post, dat het doortrekken van de N206 geen kwestie is van of, maar wanneer. De PvdA Noordwijkerhout vreest dat de gedeputeerde van Noord-Holland zich weinig zal aantrekken van inspraakreacties.

Volgens het Noordwijkerhoutse college worden alle ingediende zienswijzen meegenomen in de stuurgroep. Uiteindelijk zijn het de Provinciale Staten van Noord- en Zuid-Holland die het definitieve besluit nemen over het voorkeursalternatief en niet mevrouw Post, aldus het college.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here