Begroting Lisse sluit volgend jaar negatief

Lisse – B & W van Lisse hebben vrijdag de begroting voor 2019 gepresenteerd. Volgend jaar sluit deze begroting negatief met een bedrag van 734.000 euro. Dat wordt vooral veroorzaakt door minder geld vanuit het rijk. Het negatieve saldo wordt gecompenseerd met de algemene reserve. De jaren na 2019 zijn wel positief. De ambities van de nieuwe coalitie zijn begroot op 735.000 euro. Er wordt bezuinigd op nieuwe investeringen in de buitenruimte en activiteiten binnen het sociaal domein. Ook wordt ingezet op duurzaamheid en participatie. De Onroerend Zaak Belasting (OZB) gaat met een inflatiepercentage omhoog. De afvalstoffenheffing stijgt naar 271 euro. Uit een vergelijking met andere gemeenten in de regio blijkt dat de woonlasten voor huurders en de rioolheffing de op één na hoogste zijn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in