Vuurwerkshows voldeden aan voorwaarden

Noordwijk – Vuurwerk dat wordt afgestoken bij feesten op Noordwijk aan Zee blijven ergernis wekken. Op vrijdag 28 september en woensdag 3 oktober ging er vuurwerk de lucht in en mensen met honden die bang zijn voor vuurwerk zijn daar niet blij mee. Navraag leert dat vuurwerk van maximaal 200 kilo consumentenvuurwerk of 20 kilo theatervuurwerk afgestoken mag worden mits er melding is gedaan. Gaat het om meer dan moet een vergunning worden aangevraagd. Verantwoordelijk is de provincie die het uitbesteed heeft aan de Omgevingsdienst West-Holland. De burgemeester moet wel een verklaring van geen bezwaar afgeven. De gemeenteraad heeft na eerdere klachten een paar jaar geleden besloten dat vuurwerk voor 23.00 uur afgestoken moet worden, behalve bij evenementen. Bij de recente vuurwerkshows was dat het geval.

 

Hieronder het verhaal over de vuurwerkregels:

Vuurwerkbesluit

Regels ten aanzien van het afsteken van vuurwerk zijn grotendeels opgenomen in het (landelijke) Vuurwerkbesluit. Op grond van dat besluit mag vuurwerk buiten de jaarwisseling slechts worden afgestoken door professionele bedrijven. Zo’n bedrijf moet beschikken over een toepassingsvergunning. Dergelijke vergunningen worden verleend door de Provincie. Een bedrijf dat beschikt over een toepassingsvergunning moet voorafgaand aan een vuurwerkshow een ontbrandingstoestemming aanvragen. Dat kan op twee manieren: via een ontbrandingsmelding of via een ontbrandingsvergunning.

Er kan worden volstaan met een ontbrandingsmelding indien er maximaal 200 kg consumentenvuurwerk en maximaal 20 kg theatervuurwerk wordt afgestoken (theatervuurwerk is een soort vuurwerk dat zodanig is gemaakt dat het geschikt is om te gebruiken in besloten ruimten). Wordt er meer afgestoken dan 220 kg, dan moet er een vergunning worden aangevraagd.

De provincie Zuid-Holland heeft haar taken betreffende het verwerken van ontbrandingsmeldingen en het verlenen van ontbrandingsvergunningen uitbesteed aan de omgevingsdiensten. Voor Noordwijk is dat de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH).

In het geval van een ontbrandingsmelding wordt de ontvangen melding door de ODWH ter kennisname doorgestuurd naar de betreffende burgemeester.

Als het gaat om een vuurwerk waarvoor vergunning nodig is, wordt vooraf aan de burgemeester een ‘Verklaring van geen bezwaar’ gevraagd.

De vuurwerkshows op 28 september en 3 oktober waren kleinschalig van opzet en werden gegeven als onderdeel van besloten feesten. Er werd (veel) minder dan 220 kg vuurwerk afgestoken. Voor deze vuurwerkshows zijn op correcte wijze ontbrandingsmeldingen gedaan bij de ODWH. Omdat het om meldingsplichtig vuurwerk ging zijn geen voorafgaande verklaringen van geen bezwaar aan de burgemeester van Noordwijk gevraagd.

APV

Vooral bij (organisatoren van) feesten en partijen in de strandpaviljoens wordt het afsteken van vuurwerk vaak gezien als mooi onderdeel van de feestelijkheden. De strandlocatie biedt ook prima gelegenheid voor het afsteken van vuurwerk. Er wordt dan ook al jarenlang regelmatig vuurwerk afgestoken bij de strandpaviljoens. Dat is natuurlijk heel mooi voor de feestgangers, maar de bewoners van Noordwijk kunnen dat als vervelend ervaren. Een aantal jaren geleden heeft de Gemeenteraad van Noordwijk dan ook overwogen, dat de verstoring van de nachtrust door vuurwerk bij privéfeesten aan banden gelegd moest worden. Er is daarbij gezocht naar een gulden middenweg waarbij enerzijds ruimte wordt gegeven aan de feestvierders en anderzijds de verstoring van Noordwijkers beperkt zou blijven. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad besloten om in de APV op te nemen, dat vuurwerk uitsluitend mag worden afgestoken vóór 23:00 uur. Tussen 23:00 uur en 07:00 uur is het verboden vuurwerk (anders dan als onderdeel van een evenement) af te steken, ongeacht of men beschikt over een ontbrandingstoestemming van de provincie (Zie artikel 2:73a van de APV).

De vuurwerkshows op 28 september en 3 oktober zijn gegeven vóór 23:00 uur.

1 REACTIE

  1. Op een doordeweekse avond als je de volgende ochtend vroeg op moet??? Zoals Huis ter Duin vaak doet.
    Volgens deze regels is het dus mogelijk dat er elke avond een vuurwerkshow is. Want aanvragen worden nooit geweigerd.
    Ik zeg NIET doordeweeks en een limiet voor het aantal shows per jaar.
    Maar liever helemaal niet natuurlijk!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in