Twee Bollenstrekers in dagelijks bestuur Hoogheemraadschap van Rijnland

Foto: website Hoogheemraadschap Rijnland

Bollenstreek – Ineke van Steensel uit Sassenheim en Sjaak Langeslag uit Voorhout nemen zitting in het nieuwe, dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Op woensdag 5 juni praat de verenigde vergadering van Rijnland over het coalitieakkoord 2019-2023 met als titel: ‘Water raakt ons!’. Tijdens deze vergadering wordt naar verwachting ook het nieuwe dagelijks bestuur geïnstalleerd. Van Steensel wordt bestuurslid namens de VVD, Sjaak Langeslag namens de doelgroep Agrarisch & Bedrijven. Andere bestuursleden worden Jeroen Haan (PvdA), Waldo von Faber (Water Natuurlijk) en Marco Kastelein (CDA).

Naast het overeenkomen van het coalitieakkoord zijn ook de portefeuilles verdeeld. Ineke van Steensel is in de nieuwe bestuursperiode verantwoordelijk voor waterveiligheid, digitale transitie en de klimaatbestendige stad. Sjaak Langeslag gaat aan de slag met bodemdaling en met voldoende water en waterkwaliteit voor het Groene Hart. Collega Waldo von Faber richt zich op voldoende water en waterkwaliteit in de Kust- en Bollenstreek en houdt zich bezig met KRW en biodiversiteit. Jeroen Haan is de portefeuillehouder waterketen, circulair en energietransitie. Marco Kastelein krijgt de portefeuille financiën, ruimtelijke ordening / Omgevingswet. Dijkgraaf Rogier van der Sande behoudt zijn portefeuille communicatie en calamiteitenbeheersing.  

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in