Nieuwe hoogheemraden geïnstalleerd

Bollenstreek – De nieuwe hoogheemraden van Rijnland zijn woensdag geïnstalleerd. Zij gaan zorgen voor de uitvoering van het coalitieakkoord ‘Water raakt ons!’, voor een veilig en toekomstbestendig Rijnland.

De komende bestuursperiode werkt Rijnland aan het vergroten van het waterbewustzijn onder de inwoners en bedrijven. Rijnland wil samen met de omgeving aan de slag met klimaatverandering en bodemdaling.

Een bijzondere situatie is die van hoogheemraad Jeroen Haan. Hij is woensdag geïnstalleerd, maar neemt voor de zomer afscheid van Rijnland om als dijkgraaf aan de slag te gaan bij de ‘buren’, het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Hij draagt naar verwachting op woensdag 3 juli het stokje over aan Thea Fierens, fractievoorzitter op de lijst van de Partij van de Arbeid.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in