Ondernemers stemmen ondernemersfonds weg

Beeld: archief

Noordwijk – Een grote meerderheid van 76% van de ondernemers is tegen een ondernemersfonds. Dat is de uitkomst van een enquête gehouden door de gemeente Noordwijk gecontroleerd door een notaris. OZB- betalers van niet-woningen waren stemgerechtigd. Van de in totaal 1801 stemgerechtigden brachten 851 mensen hun stem uit, een percentage van 47%. Dat is ruim boven de vooraf geëiste 30%. 2/3 Moest voor zijn om het ondernemersfonds een vervolg te geven. Er waren 197 voorstemmers tegen 633 tegens. Verder waren er 3 blanco stemmen, 16 ongeldige en 2 niet traceerbare. Afgesproken was 2/3 voorstemmers en daarom geeft het college van B & W verder geen vervolg aan de totstandkoming van een ondernemersfonds.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in