Medezeggenschapsraad Zeehonk blijft aandringen op onafhankelijk onderzoek fusie basisscholen

Noordwijk – De medezeggenschapsraad (MR) van basisschool de Zeehonk blijft aandringen op een onafhankelijk onderzoek naar de fusie en de huisvesting van de basisscholen de Zeehonk en Wakersduin. Maandag kon wethouder Salman volgens de MR tijdens een overleg geen duidelijkheid geven over een onderzoek. Zijn inzet was volgens de MR meer het bij elkaar brengen van alle partijen. Volgens de MR heeft de gemeente een zelfstandige onderzoeksplicht en zou meerdere scenario’s serieus moeten onderzoeken. Daarom doet de MR nu een beroep op de gemeenteraad voor een dergelijk onderzoek. De onderwijskoepel Sophia wil beide scholen laten fuseren en huisvesten op de plek van Wakersduin.

1 REACTIE

  1. Het is van belang voor kinderen dat ze in hun eigen buurt naar school kunnen. Te voet of per fiets.
    Lokatie Wakersduin zorgt er enerzijds voor dat er meer kinderen met de auto gebracht zullen worden en anderzijds dat er minder kinderen naar het pcbo zullen gaan. De witte school in Noordwijk-Binnen is dan immers dichterbij. Voor sommigen zal de keuze vallen op een school in het vinkenveld, omdat dat dichterbij is.

    Aan de andere kant. Bij de locatie wakersduin is in de directe omgeving een tweede school (de Noordwijkse school).

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in