Noordwijk/Noordwijkerhout/De Zilk – De politieke partij NZLokaal pleit voor betere oplossingen voor de legale huisvesting van arbeidsmigranten. ,,In de gemeente Noordwijk vindt nog steeds op grote schaal illegale huisvesting van arbeidsmigranten plaats in woonwijken, woningen en (voormalige) bedrijfspanden.’’ 

Volgens de Omgevingsdienst West-Holland zijn er in Noordwijkerhout alleen al zo’n vijftig plekken waar arbeidsmigranten illegaal wonen. ,,Daarnaast worden arbeidsmigranten in sommige gevallen geconfronteerd met schijnconstructies. Arbeidsmigranten worden gehuisvest in veelal (brand)onveilige woonomstandigheden, die niet voldoen aan de vastgestelde woonnormen. Illegaal worden woningen onttrokken aan de toch al schaarse woningvoorraad in onze gemeente. Ook zorgt het samenwonen van te veel arbeidsmigranten op één woonruimte voor overlast.’’ 

Om de illegale situaties te beëindigen wil NZLokaal de huisvesting van de arbeidsmigranten realiseren bij de bedrijven waar ze werken, in voor bewoning geschikt gemaakte leegstaande schuren en kantoorpanden. Maar ook ziet de partij wel wat in ‘flexibele woonconcepten’, zoals de Trampoline in Noordwijkerhout. Wethouder Roberto ter Hark laat weten, dat de gemeente volgend jaar geld uittrekt om illegale bewoning tegen te gaan. 

6 REACTIES

 1. Dunkt mij dat hier handhavend moet worden opgetreden, hoe cru dat ook is. Er is immers een beginselplicht tot handhaving zodra een bestuur bekend is met een illegale situatie. Er is bepaald dat, gelet op het algemeen belang dat is gediend met handhaving, het bestuursorgaan dat bevoegd is met bestuursdwang of een last onder dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moet maken wanneer een wettelijk voorschrift wordt overtreden. Alleen als er bijzondere omstandigheden zijn om dit niet te doen, mag het bestuursorgaan hiervan afzien. Dit kan zich voordoen als er een concreet zicht op legalisatie bestaat of als handhaven zodanig onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen belangen, dat van optreden in die concrete situatie moet worden afgezien.

 2. bij paardenweitjes staan ze binnen 6 maanden op de stoep om te handhaven , bij illegale bewoning kan je jaren en jaren mailen klagen maar gebeurd er niets ! prioriteiten liggen duidelijk niet bij deugdelijke huisvesting en geen overlast in de buurt van die panden !!!!

 3. Beste
  De huidige wethouder handhaving heeft van de ‘beginselplicht tot handhaving zodra een bestuur bekend is met een illegale situatie’ niet zoveel op. Hij is bekend met strijdige situaties, maar doet niets met deze meldingen.
  Wel heel toevallig dat steeds dezelfde mensen met rust gelaten worden. Vooral de uitzendbranche wordt met rust gelaten.
  Diezelfde uitzendbureaus zitten ook op het industrieterrein ‘s-Gravendam in panden waar deze niet mogen zitten. (Strijdig gebruik)
  En dit wordt goedgepraat de ambtenaar RO die daar over gaat.
  Ter Hark heeft mooie woorden maar post bestemd voor het college komt nooit aan bij deze man( heb ik bewijs van) en gaat daardoor gewoon door met zijn spelletjes om personen te beschadigingen.
  Huidige wethouder handhaving wordt ook wel eens van handhavings zaken afgehaald terwijl deze alle gesprekken met belanghebbenden heeft gevoerd. Ik ben 3 keer gemaand te komen voor een gesprek , hij geeft nu even niet meer thuis.
  zonde van mijn tijd.
  MvG LH Beugelsdijk

 4. Ja die VVD ers en CDA ers profiteren hier toch van dit kan je toch niet voor je uit schuiven de gene die de mensen hier na toe halen moeten ook maar zorgen voor onderdak .Maar niet in een oude schuur .Mnr ter Hark trekt er weer geld voor uit we hebben toch ook politie in dit land die ook al door ons betaald worden .Als er brand uit breekt dan zijn ze ook niet thuis op het gemeente huis als je een pension beheerd moet je aan alle brand voorschriften voldoen anders sluiten ze de boel .Ik hoop niet dat er wat gebeurd maar jij ter Hark bent dan wel de verantwoordelijke man de brandweer moet daar maar eens gaan kijken.

 5. Niks geld voor uit trekken; de overlast van arbeidsmigranten kost al genoeg!!!! Keihard handhaven en de bedrijven die zogenaamd niet zonder arbeidsmigranten kunnen, mogen dan zelf voor de juiste huisvesting zorgen, op eigen terrein en voor eigen kosten. Dagelijks gezeik met afval, overbewoning, herrie, kots, hondenstront, overal maar parkeren en schijt aan Corona. Bovendien schrijft het gros zich niet in en betalen dus ook geen (Gemeentelijke) belastingen. Hoezo gaan we daar nog geld achteraan gooien?

 6. Arbeidsmigranten wonen regelmatig illegal. Huisvesting die heeft via een werkgever ( uitzendburou ) word vaak een slaverij, kwijt je een baan of stel je moelijke vragen bij de wergevers (bvb over toeslagen, loonsvergoging etc) , naturlijk kwijt je ook meteen huis . Mensen hebben verbode te inschrijven bij de basisregistratie . Maar wat doen geemeente? Spelen met een verantvorlijk , wie kan er naleven ? Wolgens wethouders in het geemeenten bollenstreek die ik zelf heeft gesprooken , geemeenten , weet niet waar woonen die arbeidsmigranten , hebben geen tijd en geen geld te opzoeken of naleven . Naturlijk niemand (uitzendbranche) betalen geemeenten belasting , en mensen die zijn ingeschrijven moet meer belalen elke jaar voor bjv afvalbaak , want kosten worden toe veel .
  Dit zijn een biznes model voor uitzendburous ( meestal een sponsor voor festelijke dagen in de regio? ), een friend bij de geementen raad

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in