Teylingen – De gemeente Teylingen heeft aangifte gedaan tegen gemeenteraadslid Joep Derksen. Hij zou valsheid in geschrifte hebben gepleegd bij de aanvraag voor een nieuw rijbewijs. Zijn oude rijbewijs was door de Franse politie ingenomen bij een forse snelheidsovertreding in Frankrijk. Derksen heeft dat verzwegen bij zijn aanvraag voor het nieuwe rijbewijs, wat voor de gemeente aanleiding was om bij de politie aangifte tegen hem te doen.

Deze week werd duidelijk dat Derksen vorig jaar tijdens een verblijf in Frankrijk een verkeersovertreding of -misdrijf heeft gepleegd. De ernst daarvan was zodanig dat de Franse politie zijn rijbewijs heeft ingenomen. Derksen mocht daarna geen voertuig meer besturen. Daarna heeft hij bij de gemeente Teylingen een nieuw rijbewijs aangevraagd. De gemeente heeft dat rijbewijs wel afgegeven, maar werd later door het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) teruggefloten omdat men daar ondertussen vanuit Frankrijk informatie had ontvangen over het feit dat het oude rijbewijs van Derksen daar door de politie was ingenomen. Door deze informatie tegenover de gemeente te verzwijgen handelde hij in strijd met de wet. Als gevolg hiervan heeft de gemeente aangifte gedaan bij de politie.

Nadat er door lokale omroep BO (Bollenstreek Omroep) vragen aan hem waren gesteld over het innemen van zijn rijbewijs en de aangifte van de gemeente, heeft Derksen toegezegd met een reactie te komen. Dat heeft hij echter niet gedaan. In plaats daarvan heeft hij een verhaal over wat volgens hem de gang van zaken is geweest geplaatst op de website van de Partij voor Teylingen. Onder deze partijnaam is hij sinds zijn vertrek uit de Teylingse CDA-fractie actief als eenmansfractie in de Teylingse gemeentepolitiek. Daarnaast heeft hij contact opgenomen met Uitgeverij Verhagen, die het verhaal op de website van De Teylinger heeft geplaatst.

In zijn verhaal laat Derksen weten dat er sprake is van “een misverstand”. Hij zou in Frankrijk op een snelweg bergaf 46 kilometer sneller dan de maximumsnelheid hebben gereden. Daardoor werd zijn rijbewijs ingenomen. “De dienstdoende agent vertelde dat het rijbewijs ‘binnen één tot twee weken zou worden teruggestuurd’, aldus Derksen. Hij zou een boete hebben betaald en terug in Nederland hebben afgewacht totdat het rijbewijs vanuit Frankrijk zou worden verstuurd. “Na ruim drie maanden wachten kwam ik tot de conclusie dat het rijbewijs verdwenen was in de Franse bureaucratie. Ik had te hard gereden en de straf was uitgezeten, dus vroeg ik een nieuw rijbewijs aan”. Daarbij gaf hij volgens eigen zeggen aan dat het oude rijbewijs ‘vermist’ was. “Deze zomer gaf een ambtenaar op het gemeentehuis echter aan dat ik had moeten laten weten dat het rijbewijs was ingenomen en daarom volgens de regels niet vermist was. Mijn toelichting werd aangehoord, maar de reactie was: ‘We doen standaard aangifte’. Volgens Derksen is er sprake van een misverstand en heeft hij actie ondernomen om het misverstand uit de wereld te helpen bij de Officier van Justitie.

Derksen rept er echter niet over dat hij in Frankrijk eerst een medische keuring moet ondergaan om zijn rijbewijs terug te krijgen. Die medische keuring heeft hij echter niet laten doen, en zolang hij daar niet aan voldoet zal er geen nieuw rijbewijs aan hem kunnen worden verstrekt. Duidelijk is dat het rijbewijs niet is ‘verdwenen in de Franse bureaucratie’, zoals Derksen beweert.

Uit privacyoverwegingen willen de gemeente Teylingen en de politie niet ingaan op deze kwestie rond gemeenteraadslid Joep Derksen. Wel laat de gemeente weten dat zij de lijn heeft “altijd aangifte te doen bij een verdenking van valsheid in geschrifte. Daarbij maakt het niet uit of het een raadslid of een andere inwoner van de gemeente betreft. Uit privacyoverwegingen maakt de gemeente niet expliciet om wie het gaat, tenzij deze persoon er zelf mee naar buiten gaat”.

Of deze gebeurtenissen rond gemeenteraadslid Joep Derksen hebben meegespeeld bij zijn vertrek uit de fractie van het CDA is niet bekend. Zowel Derksen als het CDA hebben eerder aangegeven hierover geen verdere mededelingen te doen. De snelheidsovertreding in Frankrijk en het door Derksen aanvragen van een nieuw rijbewijs vonden plaats voordat hij gemeenteraadslid was, maar de aangifte door de gemeente van valsheid in geschrifte gebeurde nadat hij geïnstalleerd was als raadslid. CDA-fractievoorzitter Carla Hilverda verblijft momenteel in het buitenland, waardoor zij geen reactie kan geven op de nu openbaar geworden verwikkelingen rond Derksen. Wel werd door het CDA eerder verbaasd gereageerd op uitlatingen die hun voormalige fractiegenoot deed over het feit dat hij zijn huidige partijnaam Partij voor Teylingen al in april 2021 had laten registreren, bijna een jaar voordat Derksen namens het CDA aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnam.

4 REACTIES

  1. Waarom moet dit allemaal op straat te grabbel liggen? Aangiftes zijn een privé zaak. Joep Derksen noch CDA wensen verder in te gaan op de scheiding van wegen. Daar hoeft de pers wat mij betreft niet verder in te wroeten. Volgende stap: BO als roddelpers….?!
    Het uitpluizen van het dossier ‘rijbewijs’ komt door de aangifte vanzelf bij de rechterlijke macht op de mat.

    Bovendien opvallend dat dit bericht vele malen langer is dan andere berichten op dit kanaal.

  2. Sorry, maar heb persoonlijk ook een zéér negatieve ervaring met hem n.a.v. een ongeval van mijn dochter in 2008.
    Hij is m.i. een vreemde persoonlijkheid, als journalist, en blijkbaar ook als raadslid, nu hij afscheid neemt van de CDA, en zijn partijnaam veel weg heeft van die van mij destijds. Te weten: “Belang van Teylingen”! En, ondanks het feit dat hij bij een Christelijke partij toetrad tot de Gemeenteraad, hij veree van eerlijk blijkt te zijn! De aangifte van de Gemeente Teylingen, lijkt mij dan óók terecht!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in