Hillegom – De gemeente Hillegom heeft een aanvraag ontvangen voor de bouw van 12 woningen op de plek van kerk de Hoeksteen aan het Karel Doormanplein. Voor de aanvraag is een verklaring van geen bedenkingen nodig. Daarom hebben B & W de aanvraag doorgestuurd naar de gemeenteraad. De aanvraag moet nog inhoudelijk getoetst worden en daarna zal ook bekeken worden welke vervolgstappen er nodig zijn en hoe de gemeenteraad er bij betrokken wordt. In december 2017 vond de laatste dienst in de kerk plaats. De kerk werd verkocht vanwege het teruglopend aantal kerkgangers.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in