Foto Ronald van Wijk

Noordwijk – Stichting Duinbehoud vindt dat er verdere actie nodig is om de duinen aantrekkelijker te maken voor mens en natuur.

In haar visie ‘Samen voor de kust, Duinbehoud voor mens en natuur’ beschrijft de stichting wat er volgens haar de komende vijf jaar moet gebeuren om de Nederlandse duinen aantrekkelijker te maken. Door stikstof overwoekeren snelgroeiende plantensoorten als duinriet en braam de soortenrijke kruidenvegetaties. Het terugdringen van de stikstofneerslag kan door om te schakelen naar een meer duurzame vorm van landbouw, kolencentrales aan te pakken en in te zetten op elektriciteit uit zon en wind.

Meer ruimte geven aan de natuur kan volgens Duinbehoud door de kust aan de zeezijde te verbreden. Aan de landzijde bieden voormalige landbouwgronden ruimte voor de aanleg van nieuwe natuur. Verder ziet Duinbehoud dat terreinbeheerders van duingebieden moeite hebben om rond te komen. Ze willen dat overheden daarom meer geld geven voor het beheer van het duingebied.

1 REACTIE

  1. Te verbeteren nog meer van die stuifgaten maken de wandel paden zijn er niet meer en als je op de fiets door de duine rijd kan je beter op een mountainbik fietsen van het zand .Levens gevaarlijk noemen jullie dat verbeteren het is eerder een afbraak .Die natuur mensen hebben liever dat er niemand in de duinen komen .

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in