Wethouders Noordwijk bij installatie (Foto: archief)

Noordwijk – B & W van Noordwijk hebben een actieprogramma gepresenteerd waarin zaken genoemd staan die binnen 100 dagen gerealiseerd moeten zijn. De deadline is 9 april. Zo komt wethouder Salman met een woonbehoefteonderzoek om zo te komen tot een woonvisie. Daaraan gerelateerd zorgt wethouder De Jong voor een deltaplan woningbouw met locaties voor nieuwbouw en arbeidsmigranten. Wethouder Van den Berg heeft al een integriteitscoördinator aangesteld en komt nog met een betere website, een digitaal inwonerspanel en plannen voor een dementievriendelijke gemeente en voldoende AED’s. Wethouder Ter Hark inventariseert verkeersonveilige situaties en probeert er twee heel snel te verbeten. Ook start hij met het parkeeronderzoek en begint met een aanpak tegen winkelleegstand.

Klik hier voor het plan voor de eerste 100 dagen.

1 REACTIE

  1. Ik hoop dat wethouder Salman zijn woonbehoefteonderzoek goed doet en de woonbehoefte van de woonwagenbewoners in dit onderzoek meeneemt. Waar Noordwijkerhout deze bevolkingsgroep nooit heeft gehoord.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in