De CDA fractie voor de verkiezingen, rechtsboven Joep Derksen.

Teylingen – Hoewel het van het CDA afgesplitste raadslid Joep Derksen pas op 29 september bekend maakte onder welke partijnaam hij voortaan van de gemeenteraad van Teylingen deel zou uitmaken, blijkt dat hij de naam Partij voor Teylingen al in april 2021 als internetdomein heeft geregistreerd.

Over de reden waarom Derksen uit de CDA-fractie is gestapt bestaat nog veel onduidelijkheid. In een persbericht waarin de splitsing tussen het CDA en Derksen werd aangekondigd, staat dat “in goed onderling overleg is besloten niet meer samen verder te gaan. Er is onvoldoende onderlinge synergie, vooral over de te varen koers”. Beide partijen laten in het persbericht weten dat “betrokkenen naar aanleiding van dit persbericht verder geen mededelingen zullen doen”. Ook na vragen van een verslaggever van lokale omroep BO (Bollenstreek Omroep) wensten beide partijen geen verdere informatie over de breuk te verstrekken. Daarmee blijft het voor de kiezers in Teylingen volstrekt onduidelijk waarom het CDA en Derksen niet meer door één deur kunnen.

Gebleken is echter dat Derksen de naam ‘Partij voor Teylingen’ al in april 2021 als internetdomeinnaam heeft laten registreren. Dat is elf maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het internetdomein staat op naam van het bedrijf Writing4U, waarvan Derksen eigenaar is en dat gevestigd is op zijn huisadres in Voorhout. Volgens Derksen zelf was hij toen echter niet van plan om zelf een politieke partij op te zetten. “De gedachte was om een website te maken, waarnaar een bestaande politieke partij zou kunnen verwijzen als zijnde ‘een partij die er is voor Teylingen’,” laat hij weten op vragen naar de reden van de domeinnaamregistratie. Wat hij hiermee beoogde is echter onduidelijk. Ook blijft onduidelijk of hij al, voordat hij actief werd in het CDA, de ambitie had om met een eigen politieke partij deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Derksen weigert om vragen daarover te beantwoorden. Ook wil hij niet laten weten wanneer hij precies lid is geworden van het CDA. Het enige wat hij daarover kwijt wil is het volgende: “De zaken met het CDA zijn gelopen zoals ze zijn gelopen. Nadat de wegen van het CDA en van mij zijn gescheiden, werd ik gevraagd door de griffie om de naam te geven van de groep, fractie of partij die ik voortaan zou vertegenwoordigen. Op dat moment bedacht ik me dat ik, als eigenaar van Writing4U, deze website in bezit had en is vervolgens voor die naam gekozen”. Derksen: “Het was geen domeinnaam voor een politieke partij, maar voor een promotiewebsite. Ik wilde dus ook niet met een eigen lijst deelnemen”. Op verdere vragen over de Partij voor Teylingen, zijn kandidatuur voor het CDA en zijn zeer snelle breuk met de CDA-fractie wil hij niet ingaan. Hij noemt de aan hem gestelde vragen over de domeinnaam en over de mogelijke reden voor de breuk met het CDA “insinuaties en veronderstellingen die het verkeerde uitgangspunt voorop stellen”. Derksen: “Er was geen sprake van het plan van het oprichten van een politieke partij, dus al die vragen zijn niet ter zake doende”. Hij vindt zichzelf nog steeds geloofwaardig als raadslid, nu blijkt dat de naam Partij voor Teylingen al ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen door hem geregistreerd is.

Ook het CDA wil geen open kaart spelen over de gang van zaken rond de kandidatuur van Joep Derksen en waarom hij geen deel meer uitmaakt van de CDA-fractie. CDA-fractievoorzitter Carla Hilverda vindt het “niet aan de fractie” om daarover vragen te beantwoorden, zo liet zij weten. Zij zou de daarover gestelde vragen hebben “doorgezet”. Naar wie heeft zij niet laten weten, maar waarschijnlijk is dat het bestuur van CDA Teylingen. Het grootste deel van het bestuur, waaronder de voorzitter, secretaris en penningmeester, is echter vorige week vervangen door nieuwe leden. Daardoor is er bij het nieuwe bestuur van CDA Teylingen vrijwel geen kennis over de gang van zaken voor en tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Gestelde vragen hierover zijn echter tot op heden, ondanks herhaald verzoek, niet beantwoord.

Uit eerdere contacten met bestuursleden, fractieleden en gewone leden van CDA Teylingen kan echter worden opgemaakt dat de gang van zaken rond het opstellen van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen geen schoonheidsprijs verdient. Zo had het CDA een speciale commissie in het leven geroepen die een kandidatenlijst moest gaan opstellen. In deze commissie mochten echter geen leden van het bestuur en de fractie zitten om belangenverstrengeling te voorkomen. Daardoor bestond deze commissie uit leden die minder binding hadden met de dagelijkse gang van zaken in de gemeentepolitiek. Toen de door de commissie opgestelde kandidatenlijst bekend werd bleek dat er de nodige kritiek was op de plaatsing van enkele daarop opgenomen kandidaten. Zo vroegen CDA-leden zich openlijk af of het wel verstandig was om een raadslid dat pas anderhalf jaar in de gemeenteraad zat direct lijsttrekker te maken. Ook op de plaatsing van raadslid Sybrinne de Vries op een vijfde plaats kwam de nodige kritiek. Sommige leden wilden dat zij hoger op de lijst kwam vanwege haar inzet en de wijze waarop zij met name opkwam voor de bewoners van Sassenheim-noord, die zich verzetten tegen voorgestelde verkeersmaatregelen in hun wijk. Andere leden waren echter bang dat een prominente plaats voor De Vries er de oorzaak van zou kunnen zijn dat een eventuele samenwerking met met name de VVD moeilijker zou worden, gezien haar vaak kritische opstelling in de richting van de liberalen. Gebleken is in ieder geval dat ruim voor de verkiezingen de voorzitter van het plaatselijke CDA-bestuur bij de VVD had afgetast wat er zou moeten gebeuren om het CDA weer in de coalitie te laten komen. Daarbij zou zijn aangegeven dat De Vries niet al te goed lag bij de liberale partij. Twee leden van de CDA-fractie die hadden aangegeven graag nog een raadsperiode door te willen gaan, werden door de commissie op onverkiesbare plaatsen gezet: fractievoorzitter Reny Wietsma en Gerben Dijkstra. Wel werd Wietsma aangewezen als kandidaat-wethouder namens het CDA, maar als het CDA niet in een nieuwe coalitie zou komen bestond de kans dat zij niet in de raad zou terugkeren. Daarnaast ontving de voormalige CDA-fractie al waarschuwingen dat het niet verstandig zou zijn om Joep Derksen op de kandidatenlijst te plaatsen. Derksen zou “niet collegiaal, eigengereid en geen teamplayer zijn, niet tegen kritiek kunnen, en altijd het laatste woord willen hebben”. De commissie vond het echter belangrijk om hem op een verkiesbare plaats te zetten, omdat hij in Voorhout enige bekendheid genoot en daar wellicht als stemmentrekker zou kunnen dienen. Op een door het CDA gehouden ledenvergadering werd de door de commissie opgestelde kandidatenlijst “er doorheen gejast”, zoals een aanwezig CDA-lid het omschreef. Al een halfjaar na de gemeenteraadverkiezingen bleek dat het CDA en Derksen frontaal met elkaar botsten, waardoor de laatste zijn eerdere idee voor een ‘Partij voor Teylingen’ alsnog ging realiseren.

Overigens heeft de komst van een tiende fractie in de Teylingse gemeenteraad wel tot onvrede bij enkele andere fracties geleid. Men is bang dat vergaderingen veel langer en minder efficiënt zullen worden, als maar liefst tien fracties over elk onderwerp het woord willen voeren. Trilokaal en GroenLinks hebben dan ook voorgesteld om spreektijden in te voeren, zodat de vergaderingen niet uitlopen of zelfs op een andere avond moeten worden voortgezet.

2 REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in