Lisse – Het systeem van afvalinzameling in Lisse vraagt aanpassing. Nu wordt er omgekeerd ingezameld oftewel recyclebaar afval wordt opgehaald en restafval moet men zelf wegbrengen en dat wordt in rekening gebracht. Een succes sinds 2017 want er werd veel meer gescheiden en er was veel minder restafval. Nadeel was echter dat het systeem niet kostendekkend is omdat er met meer afval rekening werd gehouden en de opbrengsten ook tegen vielen. B & W willen nu het tarief voor een eenpersoonhuishouden naar 233 euro (was 183,48) en een meerpersoonhuishouden naar 312,70 (was: 245,76). Per inlevering van restafval moet 1,50 betaald worden. Dat was 1,92 om zo het inleveren te blijven stimuleren. Verder wil men maatregelen tegen illegaal ingeleverd bedrijfsafval, vervuild textiel en bijplaatsingen bij containers. Men denkt zelfs aan cameratoezicht. Verder komt er een bewustwordingscampagne om nut en noodzaak van afvalscheiding duidelijk te maken. Ook komt er een regeling voor medisch afval, luiers en incontinentiemateriaal. De gemeenteraad bespreekt het afvalbeleid op 10 oktober tijdens een commissievergadering.

4 REACTIES

  1. Als het om restafval gaat; dat zal m. i. een probleem blijven. Idee: gratis in ondergrondse container met pasje dan zal het minder tussen het andere afval gedumpt worden.

    • Het is geen overtreding want er is een doel zoals betalen voor afval… dan mag een pas wel persoonsgegevens registreren.. staat zo letterlijk in de artikelen die je plaatst…
      Niet dat ik de bedragen abnormaal vind en ik woon zelf in een andere gemeente dus zal dan de restafval voor mn ouders in mijn gemeente weggooien…want dit is echt op en top die bedragen…

  2. Rest afval wordt met zeer grote regelmaat in de voor de hoogbouw bestemde container gedonderd ,de Bewoners commissies van de hoogbouw heeft hier al verschillende malen op geattendeerd maar de wethouder en ambtenaren weigeren elk contact met de betreffende BC,s om te overleggen. Geen overleg maar gewoon de tarieven dratisch te verhogen. DIT NOEMT MEN GOED BELEID TOCH MENEER VAN DE ZWET!!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in