Warmond/Leiderdorp – Coöperatie de Groene Klaver, een samenwerkingsverband van boeren, tuinders en bollenkwekers, is ontstemd over een motie over weidevogels van de gemeenteraad van Leiderdorp. Volgens de op 1 april aangenomen motie lukt het niet om in de Boterhuispolder de vogels te beschermen en houden pachters en grondeigenaren zich niet aan de afspraken. De raad wil handhaving en bescherming van nesten. Dit geldt voor het deel van de polder in Leiderdorp, de polder ligt voor een deel in Warmond. De Groene Klaver laat de raad weten welke maatregelen er allemaal zijn genomen en dat wel degelijk volgens de afspraken van agrarisch natuurbeheer wordt gewerkt. De organisatie vraagt Leiderdorp om overleg om zo tot maatregelen te komen die passen bij een toekomstbestendig agrarisch bedrijf en ook leiden tot verbetering van de weidevogelstand.

1 REACTIE

  1. …een toekomstbestendig agrarisch bedrijf èn verbetering van de weidevogelstand: dat is het sparen van de kool èn de geit!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in