Bollenstreek – Verschillende tuinbouworganisaties in de Duin- en Bollenstreek hebben de handen ineengeslagen om een nieuwe visie op Regionaal Beleid te schrijven. Ingegeven door vooral de ruimtelijke ontwikkelingen in de streek hebben LTO, KAVB en AJDB een visiedocument opgesteld, dat gebaseerd is op een enquête onder hun leden en raakt aan relevante onderwerpen voor de sector. We spreken met Mark Bisschops (LTO) en Simon Pennings (KAVB) over de achtergrond en de stappen die gezet worden om de visie uit te werken in concrete stappen.

De gemeenten in de Duin- en Bollenstreek bespreken deze week nagenoeg allemaal het voorstel om de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek een vervolg te geven. Daarbij worden de accenten wel anders gelegd. Bestaande projecten worden voortgezet en de gemeenten willen een ambitieuzer programma. De voortzetting is een belangrijke mijlpaal voor de gemeenten en voor de Economic Board. Vanuit die Board is Lars Flinkerbusch aangesteld als programmadirecteur. We spreken uitgebreid met Lars over de bereikte resultaten en hoe hij de nieuwe ambities wil realiseren.

Coördinerend wethouder Economie, Jan van Rijn, is te gast om vanuit de gemeenten toe te lichten hoe de gemeenten de afgelopen periode hebben ervaren. Ook zal het gaan over waarom voortzetting belangrijk is en hoe de nieuwe stappen ook concreet gemaakt kunnen worden en merkbaar voor individuele ondernemers.

BoBizzNizz is er woensdagavond om 20:00 uur via Bollenstreek Omroep.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in