Sassenheim – Sassenheimer Jan Matze deed achttien jaar geleden, als lid van de Fietsersbond, voor de eerste keer een poging om een nieuw fietspad aangelegd te krijgen tussen de Kagertuinen in Sassenheim en het bestaande fietspad langs rijksweg A44. En afgelopen dinsdag probeerde hij het nog maar eens. Of het nu wel lukt is nog even afwachten.

De gemeente Teylingen is bezig met het opstellen van een Actieplan Fiets, een plan dat het fietsnetwerk in de gemeente moet verbeteren. De leden van de raadscommissie Ruimte kregen dinsdag een presentatie over de stand van zaken, en voor Jan Matze uit Sassenheim was dat aanleiding om maar weer eens te proberen de raadsleden ervan te overtuigen dat er een fietspad moet komen tussen de Kagertuinen en het fietspad langs rijksweg A44. Dat probeerde hij al in 2002 bij de toenmalige gemeenteraad van Sassenheim, en ook al eens eerder bij de Teylingse gemeenteraad. Vorig jaar zag het er even naar uit dat het zou gaan lukken, maar geld dat hiervoor beschikbaar moest komen werd uiteindelijk door het college van B&W geschrapt uit de begroting voor dit jaar. Nu het Actieplan Fiets wordt opgesteld probeert Matze het nog maar eens.

Of hij nu wel succes zal hebben is echter onzeker, want vanuit de verschillende fracties kwamen geluiden dat er wel budget voor de aanleg van het fietspad moet zijn. Volgens Matze zouden de kosten mee kunnen vallen, want het grootste deel van de benodigde grond is al in bezit van de gemeente Teylingen en van Rijkswaterstaat. En omdat Rijkswaterstaat volgens Matze heeft laten weten dat de grond ‘om niet’ gebruikt mag worden, is hij van mening dat niets de aanleg van het door hem zo gewenste fietspad in de weg hoeft te staan. Bij de uiteindelijke vaststelling van het Actieplan Fiets zal blijken of de raadsleden hem daarin toch na achttien jaar zullen steunen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in