De gemeenteraden van Noordwijk en Noordwijkerhout hebben op donderdag 6 juli besloten dat beide gemeenten gaan fuseren. Hieronder alle info over de periode voorafgaand aan deze beslissing en info over het besluit zelf. Mochten er zaken ontbreken of volgens u niet kloppen, mail de redactie via [email protected]. U kunt ook zelf reageren op dit bericht, kijk voor deze mogelijkheid onder het bericht.

Puur Noordwijk en VVD blikken terug op de raadsvergadering waarin besloten werd om met Noordwijkerhout te fuseren.

 

VVD en NZLokaal praten na over de beslissing om te fuseren.

Beide burgemeesters een dag na de fusiebeslissing.

Noordwijk stemt voor fusie. Klik hieronder voor de raadsvergadering van 6 april 2017 waarin dat besloten werd.

Noordwijkerhout stemt voor fusie. Klik hieronder voor de raadsvergadering.

Berichten van Bo over samenwerking/fusie.

Hoe gaat het aflopen met het referendumverzoek van Raymond Salman? Klik hier voor het radio-interview met Raymond Salman.

Hoe ging de fusie van Warmond, Voorhout en Sassenheim? Klik hieronder voor het radio-interview met lokale journalist Piet van der Vooren.

Politieke partijen Noordwijk over fusie

Politiek Noordwijkerhout over fusie

Een overzicht op datum:

15 juni 2017 Tijdens de Noordwijkse raadsvergadering vraagt Raymond Salman op persoonlijke titel en ondersteund door genoeg handtekeningen een raadgevend referendum aan. Verzoek om referendum

Discussie over referendum op tv bij Bo.

juni 2017 Op meerdere manieren kan iedereen reageren op het voorgenomen besluit om te fuseren. Als publieksacties houdt de Noordwijkerhoutse burgemeester Goedhart een Facebook-spreekuur en maken college- en raadsleden een fietstocht om meningen te inventariseren. In Noordwijk rijdt op twee dagen een Tuktuk door het dorp. Klik hier voor het Facebook-spreekuur.

juni 2017 Het aanvullende onderzoek van Twynstra Gudde naar de situatie dat Noordwijk zelfstandig blijft en Noordwijkerhout zich aansluit bij Teylingen, Lisse en Hillegom is klaar. Conclusie: Noordwijk kan zelfstandig blijven, maar dan moeten de ambities bijgesteld worden. Rapportage Twynstra Gudde inzake beantwoording motie zelfstandigheid Noordwijk

juni 2017 Rapport in opdracht van de provincie naar de financiën van beide gemeenten maakt duidelijk dat Noordwijk en Noordwijkerhout financieel gezond zijn. Rapportage Provincie Zuid-Holland – Financiele scan Noordwijk en Noordwijkerhout

20 april 2017 De gemeenteraden van Noordwijk en Noordwijkerhout nemen een principe-besluit om te fuseren. In Noordwijk stemt Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig tegen, in Noordwijkerhout doet NZLokaal dat. Op 6 juli moet het definitieve besluit genomen worden. De periode tussen 20 april en 6 juli wordt gebruikt om elkaars financiën te controleren, de mening van de inwoners te peilen en Noordwijk wil een aanvullend onderzoek naar de situatie dat Noordwijk tegen een fusie stemt en Noordwijkerhout zich aansluit bij Teylingen, Lisse en Hillegom. Ook gaat een formele bezwarenprocedure in waarbij iedereen zijn zienswijzen kenbaar kan maken. Klik hier voor de stukken.

Discussie op tv bij Bo over dit besluit in Noordwijk.

Discussie op tv bij Bo over dit besluit in Noordwijkerhout.

4 april 2017 Het rapport van Twynstra Gudde wordt openbaar. Conclusie van de onderzoekers: fusie is de beste oplossing.

Conclusie onderzoekers fusie

Rapport Twynstra Gudde

Voorjaar 2017 Het onderzoek wordt mede verricht door het gesprek aan te gaan met vele partijen. Voor inwoners, bedrijven en andere organisaties worden dialoogsessies georganiseerd in NH Leeuwenhorst. De opkomst bij deze sessies is laag.

November 2016 Het onderzoeksbureau Twynstra Gudde wordt gevraagd het onderzoek te verrichten.

juli 2016 De campagne ‘Samen met de buren’ wordt gestart. Op diverse manieren wordt geprobeerd om de vragen waarop het onderzoek zich moet richten te inventariseren bij inwoners, bedrijven en organisaties.

juni 2016 Beide gemeenteraden kiezen er voor om een onderzoek te starten naar de mogelijkheden van samenwerking. Klik hier voor de stukken.

maart 2016 Het college van B & W schrijft een brief aan Noordwijk om te gaan praten over samenwerking en nieuw is dat ze ook de mogelijkheid van fusie noemen. Uit de brief blijkt dat Noordwijkerhout in een situatie verkeert dat er iets moet gebeuren. brief college Noordwijkerhout 1 maart 2016

maart 2016 De gemeenteraden van Teylingen, Lisse en Hillegom beslissen dat ze een ambtenarenfusie aan gaan per 1 januari 2017.

mei 2015 Teylingen, Lisse en Hillegom kondigen aan een ambtenarenfusie te willen aangaan. Noordwijk en Noordwijkerhout geven aan niet mee te willen doen met deze fusie en kiezen er voor samen meer te gaan samenwerken.

april 2013 De vijf gemeenten in de Bollenstreek maken 36 afspraken op het gebied van samenwerking, de Valentijnsafspraken genaamd omdat ze op 14 februari zijn gemaakt. In april gaan de gemeenteraden akkoord. In Noordwijk stemt Lijst Salman tegen.

De hele discussie over samenwerking en fusie loopt al een tijd. Vanuit de rijksoverheid kan een fusie niet meer gedwongen worden opgelegd. De provincie ziet het wel graag gebeuren. Er valt veel over te schrijven, maar we starten de voorgeschiedenis met de samenwerkingsafspraken gemaakt begin 2013.

13 REACTIES

 1. Wat een slecht verhaal en politiek Nico van de lijsttrekker en oud wethouder. Tuurlijk is het uitgekookt door de partij lijst Salman om nu 1 van hun leden op persoonlijke titel een referendum verzoek in te dienen. Het feit alleen al dat dat te pas en te onpas gemeld moet worden in alle uittingen geeft al te denken.
  Het is simpel; Noordwijk hoeft niet maar Noordwijkerhout wacht niet en gaat na 6 juli verder. Met Noordwijk of met Hillegom, Lisse.
  Dus 21 gekozen intellectuele in de raad. Laat u partij politiek vallen en geef invulling aan het vertrouwen van de Noordwijkse kiezers wat u gekregen heeft en maak een keuze op de voor u beschikbare informatie!

 2. “Alles over de fusie”? Het is mooi gezegd en waarschijnlijk zelfs wel goed bedoeld. Maar waar blijven de notulen van de bijeenkomsten in de achterkamertjes en op de zolderkamertjes? De telefoontjes en de emails en de zijdelingse opmerkingen op vergaderingen die eigenlijk ergens anders over gingen? “Alles over de fusie”? Zeker niet alles. En al helemaal niet het belangrijkste. Jammer hoor!

 3. Van redactie Bo: Wij zijn niet zo van de complottheorieën. Alles wat openbaar is, hebben wij weergegeven. Mist u openbare zaken dan horen we het graag. Heeft u bewijzen bij uw complottheorie dan horen we het ook graag.

 4. Beste redactie van Bo: U titelde eerst “alles over de fusie”; nu schrijft u “alles wat openbaar is” over de fusie. Dat is een kolossaal verschil. Zou u denken dat wat openbaar is alles is? Dat kan nauwelijks; u hebt zelf eerder gemeld dat er allerlei vergaderingen in het geheim plaatsvinden. En uit heel Noordwijk klinkt ruim een jaar van alle kanten: die fusie is toch al achter de schermen beslist. Zou u deze eerlijke verzuchting willen afdoen als een “complottheorie”? Ik niet; ik ben eigenlijk verwonderd over de scherpzinnigheid van de mensen. En over hun geduld met hun bestuurders. Maar een andere vraag: waarom voelt u zich aangesproken? Dat u met uw website en de toegankelijkheid daarvan een reusachtige bijdrage levert aan openbaarheid en transparantie, juist ook in deze kwestie, kan noch zal iemand bestrijden.

 5. Van de redactie van Bo: Om met uw vraag te beginnen: u sprak ons aan over de kop boven het stuk over fusie: “alles over fusie”. Die zou niet kloppen. Als argument meldt u allerlei complottheorieen. U komt echter niet met bewijzen. Het is al besloten, waar maakt u dat uit op? Welke bewijzen zijn hiervoor? U doet in feite wat u politici verwijt: u jokt, want u kunt het niet bewijzen. Als u dat wel kan, nemen wij het zo snel mogelijk op in ons artikel. In alle eerlijkheid: onze pagina is bedoeld om inwoners te informeren en vervolgens bepalen ze helemaal zelf of ze voor of tegen zijn. Laten we dat nou doen met openbare informatie en niet met allerlei argumenten die niet te controleren zijn.

 6. Geachte heer Zandbergen! Dank u voor de discussie; leuk. Omdat dit inderdaad niet de plaats is voor al te grote uitvoerigheid, zou ik op uw vragen eenvoudig willen wedervragen: wie is hier nou de journalist? Hebt u de Noordwijkers niet gehoord? Hebt u de procedure niet gevolgd? Werd uw nieuwsgierigheid niet geprikkeld? Is het uw gewoonte genoegen te nemen met informatie die door de overheid eigener beweging wordt verschaft?

 7. Van de redactie van Bo: Ik ben inderdaad journalist. Ik heb nauwelijks Noordwijkers over dit onderwerp gehoord, maar die ik er wel over sprak waren verdeeld in voor- als tegenstanders. Ik heb de procedure gevolgd. Mijn nieuwsgierigheid is bij dit onderwerp voortdurend geprikkeld. Op de pagina staan ook links naar tv-programma’s en we hebben op de radio er ook veel aandacht aan besteed. Ons gaat het om een eerlijke discussie. Probleem is dat het draait om bestuurskracht, niet om een bos dat plaats moet maken voor een snelweg.

 8. Geachte heer Zandbergen! Ook mij gaat het om eerlijkheid. Als een artikel zich “alles over fusie” noemt, maar alleen bevat wat degenen die fusie willen bereid waren openbaar te maken, dan is daar een onevenwichtigheid. Als de nieuwsvoorziening het nog steeds heeft over een “mogelijke” fusie, terwijl degenen die fusie willen vorig jaar al zeker wisten dat het ze gaat lukken, en ze nu alom spreken in termen alsof de fusie een feit is, dan mist denk ik die nieuwsvoorziening elementen die er toch erg toe doen. Voor de vrije keuze van de Noordwijkers, al krijgen ze die van degenen die fusie willen niet, leek daarom enig rechttrekken gerechtvaardigd. Dank dat u er gelegenheid voor wilde geven. U zult gelijk hebben dat het welletjes is; de mensen begrepen al lang genoeg; en de bestuurders hadden er vast al lang genoeg van.

 9. Het is een mogelijke fusie, want de definitieve beslissing staat op de agenda van 6 juli. U schrijft dat degenen die een fusie willen vorig jaar al zeker wisten dat het ze gaat lukken. Welke bewijzen zijn hiervoor? Wij hebben ook het referendumverzoek van Raymond Salman geplaatst bij de samenvatting. Dat is geen informatie van een voorstander. Nogmaals het gaat om bestuurskracht. Dat maakt dit een lastig uit te leggen verhaal. Het gaat niet over carnaval, betaald parkeren of identiteit. Het gaat over betere ambtenaren, beter voorbereid zijn op zwaardere taken vanuit de rijksoverheid, meer invloed in de regio. Zaken die lastig te checken zijn. We komen tot 6 juli met meer info waarmee we iedereen toch nog beter hopen te informeren.

 10. U bent kennelijk nogal onder de indruk van het begrip “bestuurskracht”: “lastig uit te leggen”, “lastig te checken”. Ik geloof een beetje in democratische bestuurlijke verantwoordelijkheid. Als de bestuurders het niet kunnen uitleggen, en wij het niet kunnen checken, dan gaat het niet door. Punt. Verder wil ik best een uitleg van dat moeilijke begrip “bestuurskracht” wagen. Is geen mystiek en geen fysika. Bestuur is wat bestuurders doen. Meer bestuurskracht is dus niets anders dan dat de bestuurders meer mogelijkheid wensen om hun zin door te zetten. Het is meteen ook vermindering van democratische inperking van hun vermogens. Het komt erop neer dat de bestuurders meer macht willen. Vanzelfsprekend vragen ze dat uitsluitend om meer goede dingen voor u en voor mij te kunnen doen. Precies de reden die ook al werd ingebracht door allerlei heren die in andere landen aan de macht zijn, en het volk vroegen ze nog meer macht te gunnen dan ze al hadden. Maar ik houd me liever vast aan politieke verantwoordelijkheid: beste bestuurder, leg het nou maar rustig uit, en laat ons maar rustig checken, en als het klopt, dan krijg je van ons heus wel de instemming waar je om zit te springen, en de benodigde gelden.

 11. Uw definitie van bestuurskracht is er een met een negatieve insteek. Het woord ‘macht’ valt weer een paar keer. Bedoeling van onze pagina is de inwoners informatie te geven die gebaseerd is op openbare informatie of informatie die we zelf vergaard hebben. Als die negatief is, melden wij het. Als het positief is, melden we het ook. Ik denk dat we de discussie met u maar moeten afsluiten. Het blijft bij u regenen en bij ons schijnt gelukkig ook de zon.

 12. Om het echt af te sluiten, nogmaals mijn dank voor uw bereidheid in discussie te gaan; heel leerzaam. In mijn jonge jaren zou een verslaggever die doorgeeft wat de overheid meldt en het daarbij zo’n beetje laat door zijn vakgenoten unaniem zijn gekapitteld. Dat de wind inmiddels zo ongeveer in de tegenovergestelde hoek zit, is zeker belangrijk om te weten, en niet alleen voor mij.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in