Als Noordwijk alleen achter blijft, aandacht voor ambitie en ambtenaren

Noordwijk – Als de fusie van Noordwijk en Noordwijkerhout niet doorgaat en Noordwijkerhout sluit zich aan bij Lisse, Hillegom en Teylingen dan kan Noordwijk zelfstandig blijven. Dat concludeert het onderzoeksbureau Twynstra Gudde in een aanvullend rapport. De gemeente staat dan wel voor de keuze of het de huidige ambities wil handhaven. Zo ja, dan moet er geïnvesteerd worden in ambtenaren en de vraag is of dat in verhouding is met de omvang van de gemeente. Die hogere kosten moeten namelijk door de inwoners straks betaald worden. Twynstra Gudde concludeert dat op de onderwerpen sport, jeugd, onderwijs en openbare ruimte er geen risico’s zijn. Wat betreft de uitvoering van zorgtaken en de huidige samenwerkingen loopt de gemeente de meeste risico’s. Het aanvullend onderzoek wordt door politieke partijen meegewogen in het definitieve besluit over fusie of geen fusie op 6 juli.

Klik hieronder voor het onderzoeksrapport.

Rapportage Twynstra Gudde inzake beantwoording motie zelfstandigheid Noordwijk

Klik hieronder voor het radio-interview.

4 REACTIES

  1. De duur betaalde consultants van Twynstra Gudde doen een jaar over een rapport van 13 pagina’s waarin zij adviseren voor fusie en hebben vervolgens maar een maand nodig om te onderzoeken of Noordwijk zelfstandig kan blijven. Conclusies zijn zelfs meer onderbouwd dan het rapport dat adviseerde om tot fusie met Noordwijkerhout te komen. Hoogst opmerkelijk.

    Belangrijk om te concluderen dat Noordwijk dus wel degelijk zelfstandig kan blijven (uitdagingen zullen er altijd zijn met of zonder fusie!) en dat fusie o.a. hogere lasten voor de Noordwijkers zal gaan betekenen.

    Volksvertegenwoordigers respecteer de Noordwijkers. Stel uzelf de vraag “Wat heeft de Noordwijker eraan?”, geef de kiesgerechtigde inwoners van Noordwijk een echte stem én respecteer deze stem.

  2. De hamvraag is of Puur Noordwijk de Noordwijkers, en dan met name zij die zorgden voor 8 zetels en daarmee onevenredig veel invloed of liever gezegd macht, opnieuw zal negeren en bedriegen.

    ‘Wat heeft de Noordwijker eraan?’ zou een toetssteen zijn voor Puur Noordwijk bij al haar besluiten. Dan zouden ze de Noordwijkers serieus moeten nemen en een doorslaggevende stem.

  3. Alleen de titel al: “Als Noordwijk alleen achter blijft”. Hoeveel subtiele associatie zit daar niet in verstopt? Eenzaamheid: wie zou dat nou willen? Achterop komen: wie zou dat nou willen? Dus de titel stimuleert sterk tot fusie. Onafhankelijke en objectieve journalistiek? Het ligt natuurlijk glad anders. Als Noordwijk de fusie afwijst, dan is dat een krachtige keuze voor klassieke Nederlandse waarden: inspraak, zelfstandigheid, geen knollen voor citroenen kopen dan wel verkopen. En het is een keuze voor een kleinschalige overheid, dicht bij de mensen. En het is een radikaal afwijzen van de politieke manipulatie die de 21e eeuw lijkt te bepalen. Als Noordwijk tegen de fusie kiest, dan sukkelt Noordwijk niet moedeloos achteraan; Noordwijk zal juist met kracht en energie de weg naar toekomstige democratie wijzen!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in