Bij de start van de ambtenarenfusie was er nog taart.

Hillegom/Lisse/Teylingen – De ambtenarenfusie van Hillegom, Lisse en Teylingen, die in 2017 is ingegaan, levert nog niet het gewenste resultaat. Dat blijkt uit een evaluatie na 2,5 jaar van het bureau Berenschot. De gewenste verbetering van dienstverlening is uitgebleven. zowel extern als intern. De kwetsbaarheid van 1 ambtenaar op een cruciale post blijkt niet gemeten te kunnen worden omdat niet duidelijk is wat met ‘cruciaal’ wordt bedoeld. De verbetering van de strategische positionering is er ook niet en vooral op het terrein van strategie moet het beter. Sommige ambtenaren zijn inmiddels gewend, maar ook het old boys network wordt nog ervaren. De werkdruk is ook een probleem. De gemeenteraden gaan de evaluatie in december bespreken.

Tijdens een toelichting op het onderzoek meldde burgemeester Carla Breuer van Teylingen dat uit het onderzoek blijkt dat het aantal punten dat verbetering behoeft, beperkt is en concreet is aan te pakken. Gebleken is ook dat medewerkers het soms ingewikkeld vinden om voor ‘drie bazen’ te werken. Burgemeester Lies Spruit van Lisse vindt dat de kwaliteit van de dienstverlening voor de burgers gelijk is gebleven ten opzichte van de situatie van vóór de ambtelijke fusie. Ze wil dat de kwaliteit in het komende jaar verder omhoog gaat. Wat echter duidelijk beter moet, volgens Spruit, is de dienstverlening voor de gemeenteraadsleden. Volgens burgemeester Arie van Erk van Hillegom is de taakstelling om 5 procent te besparen tot nu toe voor de helft gelukt. De rest hopen ze volgend jaar te kunnen bereiken. Wel moeten ze in de gaten houden dat de werkdruk voor de medewerkers niet te hoog wordt. Die wordt nu soms als te hoog ervaren, waardoor er een beperkte flexibiliteit is.

4 REACTIES

  1. Ik vind dit een opmerkelijk artikel en ben het niet eens met de conclusie. De tussenevaluatie geeft juist een positief beeld.

  2. Mevrouw Fransen leest kennelijk in het rapport wat is wil lezen. Feit is dat het rapport constateert de doelstellingen van de ambtelijk fusie (nog) niet zijn gerealiseerd. Direct (en tussen de regels door) staat er in het rapport kritiek op de aansturing. Ben benieuwd hoe de gemeenteraden gaan reageren.
    Bestuurlijke fusie van de drie gemeenten lijkt momenteel geen haalbare kaart. Het splitsen van de organisatie heeft op korte termijn nauwelijks voordelen, vooral nadelen. Resteert de aansturing. Na de ‘zachte landing’ (alle ambtenaren moesten aan boord blijven) lijkt het tijd worden voor kwalitatief adequater management. Of dat er komt hangt af van de vraag wie uiteindelijk in de praktijk de baas blijken: de gemeenteraden of de topambtenaren.

  3. Overigens een opmerkelijke reactie voor een ‘coördinator verbijzonderde interne controle bij HTL’. Het zal wel afgestemd zijn met haar bazen.

  4. Burgemeester Spruit van Lisse is van oordeel dat de dienstverlening voor de burgers gelijk is gebleven. Ze zal dit ongetwijfeld hebben onderzocht. Als inwoner van Warmond heb ik helaas andere ervaringen. Goed onderbouwde voorstellen voor verbetering (bijvoorbeeld verkeersveiligheid) worden zonder enige argumentatie afgedaan als niet nodig. Dan zakt de moed je in de schoenen en denk ik met weemoed terug aan de goede oude tijd toen je rechtstreeks bij de gemeente Teylingen terecht kon en eerder bij de voormalige gemeente Warmond, waarbij één telefoontje vaak genoeg was. Korte lijnen werken nu eenmaal beter, evenals minder managers.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in