Anja Schrage is te gast in het programma Bollenstreek van Toen. Ze vertelt over de thuishaven van Warmelda, de pastorie in Warmond.

1 REACTIE

 1. In het interview vermeldt mevr. Schrage( zoals in haar boek ‘Pastorie de Roekenhof’) o.a. dat meerdere predikanten te Warmond (getoond wordt een foto van de promotie van dr. Muis) er in het verleden kans toe hebben gezien om tijdens hun werk als predikant tijd uit te trekken voor de voorbereidingen voor een promotie. De interviewer vraagt of het werk voor de hervormde gemeente daardoor te kort is gekomen. Dat wil mevr. Schrage niet zeggen, maar de insinuatie is dus door de interviewer opgepakt en dat is ook mogelijk voor kijkers.
  Ik ben een dochter van Jan Zandee, die hervormd predikant te Warmond was van 1945-1957, hij promoveerde in Leiden in 1948, dus tijdens zijn ambtsperiode te Warmond (en in Utrecht in 1960).
  In 1952 ben ik in de pastorie geboren.
  Mijn oudste broer Pieter, heeft n.a.v deze uitspraken mevr. Schrage een mail gestuurd uit ons aller naam (t.w. Andries Zandee, Trudy van Riemsdijk Zandee, Merit Zandee) om haar te laten weten dat het ( erg intensieve) werk voor de gemeente geenszins onder het werk voor de promotie heeft geleden. Mijn ouders hebben zich uitermate ingespannen om het gemeentewerk zo goed mogelijk vorm te geven. Mijn moeder had eigenlijk ook een baan aan het werk voor de gemeente. Mijn vader was van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat in zijn studeerkamer.
  Ik heb meer herinneringen aan mijn vroege jeugd in Warmond van het kindermeisje wat zorg voor mij op zich nam, dan aan mijn moeder.
  In haar reactie op de mail van mijn broer zegt mevr Schrage (citaat);’ Ik heb geenszins willen suggereren dat Warmondse predikanten niets uitvoerden. Het viel mij alleen op dat zoveel predikanten hier bij hun drukke werk nog kans hebben gezien zich voor te bereiden op een promotie, dat toch ook ontzettend veel tijd vergt. Als ik weer een uitzending heb op TV Bollenstreek, zal ik hierover nog iets zeggen’.
  Ik grijp de gelegenheid om een reactie op dit interview te geven dankbaar aan om u op de hoogte te brengen van onze reactie op de uitspraken van mevr. Schrage, zodat, zo zij dit zelf niet belicht, de interviewer naar voren kan brengen dat het werk voor de gemeente absoluut niet onder promotievoorbereidingen geleden heeft, (wat mijn vader betreft, we kunnen uiteraard alleen voor ons gezin spreken) en dat de rol van de vrouw van de predikant hier ook niet vergeten mag worden. Zelfs mijn oudere broers werden aan het werk gezet in de vorm van het rond brengen van het kerkbladen. Bij mijn ouders speelde het ook een rol dat het kerkenwerk weer opgebouwd moest worden na de oorlog.
  Werken aan een promotie betekende altijd aan het werk blijven, met groot doorzettingsvermogen.
  Het kan blijven bij een constatering, maar dan een constatering, die zonder context tot een onjuist beeld kan leiden en verkeerde oordelen kan oproepen.
  Het niet aan mevr. Schrage om insinuaties op te roepen die betrekking hebben op de weinige tijd die predikanten voor zich zelf hadden en dat zonder ze op een juiste manier in de tijd te plaatsen.
  Ik zou het prettig vinden als u een ontvangstbevestiging van deze mail aan mij zou willen sturen, waarvoor bij voorbaat mijn dank.
  met vriendelijke groet, Merit Zandee

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in