Armoedebeleid Teylingen ligt op koers

Foto PB

Teylingen – De uitvoering van de beleidsnota ‘Investeren in de basis, Armoedebeleid Teylingen 2018-2021’ ligt op koers. Het grootste deel van de maatregelen is uitgevoerd of er is een start mee gemaakt.

Zo worden inwoners met een laag inkomen actief geïnformeerd over alle minimaregelingen. Een voorbeeld daarvan is Stichting Leergeld. Ouders hebben recht op schoolbenodigdheden en leermiddelen voor hun schoolgaande kinderen, zoals laptops. Van deze regeling wordt steeds meer gebruik gemaakt. Via de Sport en Cultuurregeling is het aantal kinderen en volwassenen dat aan culturele activiteiten en sport kan meedoen bijna verdubbeld.

De ISD geeft vluchtelingen met een verblijfsvergunning een voorschot wanneer ze lang moeten wachten op toeslagen waarop ze recht hebben. Dit voorkomt dat ze in de schulden komen. Ouders die recht hebben op de regeling leerlingenvervoer hoeven de reiskosten niet meer voor te schieten. Dankzij de “Papierwinkel” is er meer hulp voor mensen met een taal- of digitale achterstand. Zij worden geholpen met het invullen van formulieren en het op tijd betalen van rekeningen.

Sinds 1 oktober 2020 is er een nieuwe regeling: de inkomenstoeslag. Die is voor inwoners vanaf 21 jaar die langer dan 12 maanden aangewezen zijn op een minimuminkomen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in