Teylingen – Hoewel de begroting van de gemeente Teylingen voor het jaar 2022 sluitend is, ligt dat voor de jaren daarna ingewikkelder. De meerjarenbegroting die ter goedkeuring is aangeboden aan de gemeenteraad is de laatste in de huidige raadsperiode, want in maart 2022 zijn er verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad. Daardoor is er bijna geen nieuw beleid in de begroting opgenomen. Daarmee ‘past het zittende college op de winkel’ tot de komende verkiezingen. Het college presenteert wel een analyse en mogelijke oplossingsrichtingen aan het nieuwe college. “Na de verkiezingen kan dan een goede start gemaakt worden met oplossingen en een koers die bij het nieuwe college past”, laat het huidige college van B&W weten.

“Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart zal het college de resterende ambities uit het raadsprogramma afronden en zijn we terughoudend met nieuwe ambities. De uitgaven waar we als gemeente voor komen te staan zijn moeilijk te voorspellen”, aldus wethouder Marlies Volten (financiën). “Ook staat nog niet vast welke inkomsten we kunnen verwachten.”

“Wanneer we terugkijken op de afgelopen drie jaar concluderen we dat we echt een verschil hebben gemaakt. We hebben concrete stappen gezet om te investeren in de toekomst van Teylingen”, vindt Volten. “Het college realiseert zich dat Teylingen nooit af is. We hebben een prachtige gemeente en het vraagt een continue inspanning om dat zo te houden.” De coronapandemie kondigde een periode aan die ook de gemeente voor de nodige uitdagingen heeft gesteld. “Het toekomstige verloop van de coronapandemie en de mogelijke financiële en maatschappelijke effecten kunnen we nog niet overzien”, aldus de wethouder.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in