Begroting Lisse met algemene stemmen aangenomen

Lisse – In de raadsvergadering van donderdag kon de gemeenteraad unaniem instemmen met de begroting voor 2021. 

De begroting is voor 2021 nog sluitend, maar de toekomst is somberder: vanaf 2022 is het saldo van de meerjarenbegroting negatief. ‘Langzaam zien we de potjes verdwijnen en dreigen er tekorten’, zei Rob Veldhoven van NieuwLisse tijdens de vergadering. 

Bij veel Nederlandse gemeenten staat het water aan de lippen en de coronacrisis doet hier nog een schepje bovenop. Vooralsnog verwacht het college van Lisse dat de coronakosten geheel of nagenoeg geheel uit het gemeentefonds (geld van het Rijk) bekostigd kunnen worden. Wel haalt de gemeente aanzienlijk meer afval op, mede ook doordat mensen meer thuis zijn. Wethouder Kees van der Zwet heeft aangegeven dat er daarom opnieuw gekeken moet worden naar de dekking van de afvalstoffenheffing. In december wordt de raad hier verder over geïnformeerd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in