Hillegom – Het snelle doorrijden van auto’s moet minder gemakkelijk gemaakt worden; een extra oost-westverbinding is door enkele actiegroepen niet gewenst. Ton van de Reep secretaris Vereniging Behoud de Polders Hillegom pleit hiervoor en hij wordt gesteund door onder meer Karel van Broekhoven van Milieudefensie.

Ze ageren tegen voorstellen over mobiliteitsplannen voor de noordelijke Duin- en Bollenstreek. ”Vooral bij Holland Rijnland (HR) lijkt deze denkrichting nog helemaal uit meer asfalt te bestaan”.

Ze stellen: ”Het beleid zou er op gericht moeten zijn om, conform het klimaatakkoord, de automobiliteit te verminderen en te spreiden. Het rekeningrijden, uiteraard geflankeerd door investeringen in het ov, is daarvoor het aangewezen middel”.

2 REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in