Noordwijk/Noordwijkerhout – De belastingen voor de inwoners van de fusiegemeente Noordwijk blijven gelijk.

De beslissing daarover moet nog genomen worden, maar de huidige gemeenteraden hebben al besloten dat de belastingen gelijk of mogelijk worden verlaagd. De Onroerend Zaak Belasting (OZB) moet verplicht naar één tarief voor de overige verordeningen geldt een overgangstermijn tot 1 januari 2021, maar besloten is om nu al de belastingen te harmoniseren.

Wel komt er een verschuiving van belastingdruk omdat er één model gehanteerd gaat worden. In Noordwijkerhout wordt de rioolheffing bij de eigenaren en niet meer de gebruikers in rekening gebracht.

Lees hieronder over welke belastingen het gaat:

De overige belastingverordeningen worden met ingang van 2019 zoveel mogelijk op elkaar afgestemd zijn:

– Forensenbelasting.

– Hondenbelasting: de tarieven waren al bijna hetzelfde.

– Tarieven leges van reisdocumenten, rijbewijzen, huwelijken en verstrekkingen uit de Basisregistratie personen worden gemiddeld. De leges in Noordwijkerhout waren relatief laag en niet geheel kostendekkend. Noordwijk rekende, zoals veel andere gemeenten, de wettelijk maximumtarieven (tevens kostendekkend).

– Noordwijkerhout heft over woonboten RZB (roerende-zaakbelastingen) en precariobelasting (voor de woonboot en de tuin). Ook in Noordwijk gaat dit worden ingevoerd. – De kwijtschelding die Noordwijkerhout verleent aan afnemers van Dunea voor de precariobelasting die Dunea aan hen doorberekent, vervalt.

– Voor de toeristenbelasting wordt het tarief van Noordwijk gehanteerd. Dat is iets hoger dan het tarief van Noordwijkerhout, maar deze kan in de meeste gevallen doorberekend worden aan de toerist. De extra inkomsten worden gebruikt om de overige belastingen zo laag mogelijk te houden. Er wordt een apart lager tarief geïntroduceerd voor kampeermiddelen op zogenaamde toeristische plaatsen (plaatsen die worden verhuurd aan steeds wisselende huurders die hun eigen kampeermiddel meenemen). De maandelijkse aangifte voor de toeristenbelasting vervalt. Aan de exploitanten wordt na afloop van het belastingjaar een aanslag toeristenbelasting voor het hele jaar opgelegd. Dit scheelt administratieve rompslomp. Er kan in de loop van het belastingjaar al een voorlopige aanslag worden opgelegd.

3 REACTIES

  1. En dat allemaal dankzij een motie die in beide gemeenteraden door de VVD is ingediend en door alle partijen gesteund werd!

    • Goed initiatief Robin van Maris…..toch maar even wachten of deze trend zich in de komende jaren voorzet en het geen zoethoudertje voor de Noordwijkerhouters blijkt de zijn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in