Noordwijk – De belastingverhoging voor het vullen van het Ondernemersfonds is voor 2019 geschrapt. De coalitiepartijen steunden het voorstel van het college om dit jaar de OZB-belastingverhoging te schrappen en een onderzoek onder ondernemers te doen hoe ze er over denken. Dit was opgenomen in het coalitie-akkoord. De oppositiepartijen kwamen met een voorstel om het ondernemersfonds te handhaven en D66 stelde zelfs een combinatie van het fonds met een speciale positie voor bedrijventerreinen. Die zouden een eigen fonds per terrein moeten krijgen, een zogenoemde BIZ. Omdat het ondernemersfonds een contract had tot en met 2019 met de oude gemeente Noordwijk moet de gemeente wel 376.000 euro in het fonds storten. Dat geld wordt nu niet via belastingverhoging geïnd, maar gaat nu ten koste van de algemene gemeentelijke inkomsten en gaat alleen naar de Noordwijkse ondernemers.

1 REACTIE

  1. Het alternatief was iedereen, dis ook de Noordwijkse ondernemer, te belasten. Want je kan niet 2 verschillende heffingen in één dorp hanteren. Dat was nog veel onrechtvaardiger geweest.

    Als men bij het Ondernemersfonds netjes is, geeft men deze €376.000 (het bedrag voor 2019) niet uit. Dan vloeit het volgend jaar terug naar de Algemene Reserve en is niemand geschaad.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in