Lisse – In de gemeente Lisse is de pilot ‘Beschermd Wonen Light’ van start gegaan voor jongvolwassenen (18 – 27 jaar) uit de Duin- en Bollenstreek die door een hulpvraag nog niet zelfstandig kunnen wonen. Als de stap vanuit thuis of een zorginstelling naar een zelfstandige woonplek te groot is, kunnen zij in Lisse tijdelijk beschermd wonen en begeleid worden naar zelfstandig wonen. Sinds 1 augustus zitten drie jongvolwassenen in een woning in Lisse.

Momenteel nemen drie jongvolwassenen deel aan de pilot. Zij wonen met een inwonend beheerder van zorgorganisatie De Binnenvest. De inwonend beheerder ondersteunt hen ook bij het opdoen van woonvaardigheden, bijvoorbeeld door samen met hen te koken. Het doel van de pilot is dat de jongvolwassenen na maximaal twee jaar uitstromen naar een zelfstandige woonplek.

Begeleider Tom woont voor de periode van twee jaar met de drie jongvolwassenen. “Het gaat goed, ze zijn blij met de kans die ze krijgen”. De jongeren hebben baat bij een stabiele thuissituatie, aldus Tom. “Eigenlijk woon je gewoon samen, dus je maakt afspraken over koken en opruimen”. Bij de wekelijkse huisvergadering komen ze samen om de afspraken te maken.

Wethouder Jolanda Langeveld van Lisse noemt de pilot succesvol. In de samenwerking met De Binnenvest en Stek is een passende woning gevonden in Lisse om de jongvolwassenen te huisvesten. De locatie van de woning wil de gemeente niet delen, er is wel goed gesproken met de omwonenden om draagvlak te krijgen voor de nieuwe pilot.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in