Noordwijk – Het college van B & W van Noordwijk heeft bezwaar aangetekend tegen de proactieve aanwijzing van de provincie Zuid-Holland om tot 240 sociale huurwoningen te komen in Bronsgeest. Volgens B & W is het aantal van 240 gerelateerd aan het totaal bebouwen van Bronsgeest met 600 woningen, namelijk 30% hiervan. Er is echter besloten  350 woningen en daardoor ook minder betaalbare huurwoningen. Noordwijk had zes weken om bezwaar aan te tekenen en dat liep 27 april af. Dat is nu pro forma gedaan, zodat het nieuwe college, dat er nog niet is, op een later moment het bezwaar kan aanvullen.

9 REACTIES

 1. En volledig terecht.

  De provincie gaat weliswaar over de ruimtelijke ordening, maar dat is wel inzake woningbouw geen actieve taak. Dat wil zeggen: zij toetsen plannen op hun merites, beschouwen die plannen tegen het geheel van de hele regio en geven daar dan hun oordeel over. De provincie heeft het recht om plannen af te wijzen, maar geen recht om zelf plannen te initiëren. Gedeputeerde Staten is wat in de war als zij denkt dat zij actief kan gaan voorschrijven aan de verschillende dorpen wat ze moeten gaan bouwen. Daar gaat GS namelijk helemaal niet over.

  Overigens niet voor het eerst dat GS Zuid-Holland bakzeil moet halen. Ook bij het zonnepark Leeuwenhorst ging de Provincie nat toen zij haar bevoegdheden te buiten ging. De Raad van State heeft de Provincie toen teruggefloten.

  Kennelijk bemoeit GS zich graag met Noordwijk, een en ander valt wellicht niet los te zien met de dubieuze rol die de heer Van Rijnberk in het recente verleden heeft gespeeld. Maar laten we de rollen wel zuiver houden. Het is aan de gemeenteraad van Noordwijk, en alléén aan de gemeenteraad, wat zij doet met Bronsgeest. Het College én de gemeenteraad bepalen óf er gebouwd gaat worden en hoeveel er dan gebouwd gaat worden. Voorlopig ligt er een mooi compromis, waarmee zowel de woningnood tegengegaan wordt, maar ook ruimte blijft voor de economisch zeer aantrekkelijke bollencultuur. Het is de komende tijd aan de politiek om te oordelen of dit compromis het haalt en er eindelijk heipalen de grond in kunnen!

 2. Wel @Robin, de Provincie is een hogere overheid dan een gemeentelijke. Het is de taak van GS om een gemeente die uit de pas loopt te corrigeren met een aanwijzing. Tegenpruttelen heeft dan geen zin.

 3. Dat getreuzel van de gemeente slaat nergens meer op. Gewoon de 600 huizen bouwen zoals eerder afgesproken en stoppen met met dat gezeur. ( of staan ze in de voorstraat onder druk van een bepaalde bewoner van de Gooweg die geen woonwijk in zijn achtertuin wil🤔)

 4. @Robin In Artikel 146 en Artikel 152 van de Provincie Wet, Hoofdstuk IX, De bevoegdheid van provinciale staten, is respectievelijk de relatie inzake vorderingen t.l.v. gemeente besturen door Provinciale staten en de delegatie van bestuurlijke zaken aan Gedeputeerde Staten geregeld. Kortom je verhaal is niet correct en woning zoekenden in Noordwijk mogen blij zijn met de volksvertegenwoordiging zoals gebezigd door dhr. van Rijnberk. Die vertegenwoordigt in ieder geval de belangen van degenen die betaalbare woningen zoeken.
  De actuele besturen de Neo Liberale kloek in Noordwijk heeft de kiezer ook bij de afgelopen verkiezingen grof gezegd wederom bedonderd door garanties af te geven voor de bouw van 600 woningen waarvan 30% sociale woningbouw. Het CDA – Theo Alkemade, De VVD- Roberto ter Hark en de PVDI – Alfons Morsink ( even ex VVD ),Victor Salman ( even ex CDA ) en hun grote financier Paul Brandjes die vertegenwoordigen de anti-sociale woningbouw agenda.

 5. @Peter. U kunt Robin ook bij het rijtje VVD figuren zetten hoor. Op een campagnefilmpje van de vorige verkiezingen stond hij nog te roepen dat er gebouwd moest worden voor de jongeren in Noordwijk. Maar dan vooral op locaties die nu alleen maar bij de leden van het CDA/VVD/PvdI in eigendom zijn. Niet de locaties die nu voor de hand liggen. Er moet immers geld verdiend worden. Binnenlopen door gemeenschapsgeld is het makkelijkst. Dus creëer je schaarste om druk te zetten om grond aan te laten kopen door de gemeente, die nu niet bebouwd mag worden door de provincie. Of je probeert de urgentie aan te voeren om bij de bowling grote blokken te bouwen (wat nu niet mag in het bestemmingsplan) die in eigendom blijven van projectontwikkelaars. De parkeerproblematiek was ook zo een leuk middel om met gemeenschapsgeld een niet rendabele parkeergarage aan te schaffen waar (gokje hoor) straks flink aan gerenoveerd moet worden. Lokale journalistiek gaat liever op de foto dan dat ze kritische vragen stellen. Voordat we weer eens geld gaan inzamelen voor goede doelen en verenigingen uit Noordwijk, hoeveel gemeenschapsgeld is er de afgelopen jaren over de balk gesmeten? Waarom grond kopen aan de achterweg (of de andere alternatieve locaties), van wie is die grond dan? Hoeveel miljoenen zijn er tot nu toe voor Bronsgeest aan claims betaald door NIET te bouwen? Hoeveel tijd spendeert de raad aan het steggelen over plannen die niet passen of voldoen aan bestemmingsplannen of volumes/bouwhoogtes en wat kost dat aan tijd van ons ambtenarenapparaat. Ik hoop dat de heren politici de komende tijd is wegblijven van alle “goede doelen initiatieven”, ze hebben miljoenen over de balk gesmeten of aan vriendjes overgemaakt, terwijl ze lachend in de krant doen alsof het belang van verenigingen/stichtingen/goede doelen er toe doen. Wat zou Robin hier van vinden?

 6. @Veritas. Een los van dat u reageert onder een anoniem account, wat al niet heel serieus te nemen valt, is aan uw reactie werkelijk geen touw vast te knopen. Maar laat ik een poging wagen.

  Het filmpje dat u noemt is reeds 4 jaar oud en zoals u wellicht weet ben ik helaas destijds niet gekozen als raadslid. Ik heb dus niet kunnen ‘duwen’ op het versnellen van woningbouw. Verder zijn de locaties die ik noemde in het filmpje bij mijn beste weten geen eigendom van leden van CDA/VVD/PvdI: het zijn vooral kansrijke locaties in het hart van het dorp die ik ken omdat ik er elke dag langs fiets(te) en zag verpauperen. Ondertussen wonen er mensen in het AON-gebouw, ligt het terrein naast Buijze Pers nog steeds braak en is er in de Nes ook nog geen paal de grond in. Maar u stelt, dus ik laat het graag aan u om te bewijzen.

  Qua woningbouw is echt niemand in de gemeenteraad, in het College of binnen de ambtenarij bezig met het creëren van schaarste om geld te verdienen. Als je dat echt denkt, zie je spoken.

  Uw sneer naar de journalistiek zegt meer over u dan over de journalistiek, en het hele verhaal over goede doelen en verenigingen volg ik totaal niet: welk punt probeert u te maken en wat heeft dat met de overige punten van doen? Wie het weet, mag het zeggen.

  Maar stuur me vooral een berichtje (je weet me vast te vinden), dan spreken we een keer af onder het genot van een kop koffie. Ik woon weliswaar niet meer in Noordwijk, maar ben altijd benieuwd naar goede ideeën en kan ze altijd doorspelen naar de fractie!

  @Jaap en @Peter: we gaan het zien. Het is zeker niet zo dat een ‘hogere’ overheid een ‘lagere’ overheid zomaar mag terugfluiten (dat zou wat zijn zeg!). Er is een afbakening van verantwoordelijkheden en die is er met reden. Bij hoge uitzondering ingrijpen kan, maar daar zijn regels voor, en bij GS ZH hebben ze zich al eens ernstig vergist in zo’n aanwijzing (casus Leeuwenhorsthoek). De huidige brief vind ik juridisch maar matig onderbouwd. Wat mij betreft gaat de schop zo snel mogelijk de grond in en ik voorzie dat een bestemmingsplanwijziging weer voor de nodige vertraging zorgt. Volgens mij zit niemand daarop te wachten.

 7. Als ze 15 jaar geleden hadden gebouwd had het voor de helft gegaan het is geen wonder dat de gemeente Noordwijk nu eens op hun vingers getikt wordt het is een grote schande wat zitten daar voor een lui beloven maar niks doen . Ze voeren politiek over de ruggen van de gewone mensen als jij tegen stemt krijg jij de volgende keer mijn stem ze zitten daar niet voor ons maar voor hun eigen ego .Schande schande en maar weer stemmen op die lui .

 8. @Robin, nu bekend is, zie ik een aanwijzing van GS wel snel komen. Hiertegen kan Noordwijk wel bezwaren indienen, maar of dat helpt, vraag ik me af. Bij mijn weten zijn er meerdere gemeenten in de regio die het helemaal gehad hebben met Noordwijk, Oegstgeest en Teylingen, waar woningzoekenden in de kou staan. Dus GS geeft een prima zetje!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in