Noordwijk/Noordwijkerhout – Het afwijzen van het referendumverzoek vanwege de fusie Noordwijk en Noordwijkerhout in de raadsvergadering van 7 juli is terecht. Dat concludeert de commissie van bezwaar- en klaagschriften van de gemeente Noordwijk. Het verzoek van R.Salman werd beoordeeld als niet-ontvankelijk. In gewone mensentaal: Salman heeft geen belang bij het referendum. De commissie maakt de vergelijking met een bezwaar tegen een kapvergunning voor bomen die al gekapt zijn. De commissie oordeelt dat er geen procesbelang meer is omdat het proces voor een referendum al te ver in de procedure is, de gevolgen van het besluit kunnen niet meer ongedaan worden gemaakt. Op 10 oktober buigt de gemeenteraad zich tijdens een commissievergadering over het besluit. Die kan het besluit theoretisch nog naast zich neer leggen. Salman kan hierna nog naar de rechter.

advies van de bezwaarcommissie

16 REACTIES

 1. Beste redactie,.

  U heeft het advies en bijbehorende toelichting – zoals soor mij met u gedeeld -niet goed gelezen en/ of niet begrepen. Rectificatie svp van bovenstaand bericht.

  Het referendumverzoek is legitiem!

  Het Inleidend verzoek tot raadgevend referendum is ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard; De Noordwijker is een échte stem ontnomen.

  Na lang wachten is er dan het advies van de Noordwijkse Commissie Bezwaar -en Klaagschriften betreffende het Inleidend verzoek tot raadgevend referendum aangaande de fusie van Noordwijk en Noordwijkerhout. Het advies is het verzoek niet-ontvankelijk te verklaren, omdat er al teveel procedurele stappen op zijn gevolgd.

  Herinnert u zich hoe de gemeenteraad van Noordwijk op 20 april zei dat het besluit tot fusie op 6 juli “pas” zou worden genomen, maar op 6 juli zei dat het besluit al op 20 april was genomen? Het protest ertegen, mijn Inleidend verzoek tot raadgevend referendum, kon zo als te laat ingediend handig niet-ontvankelijk worden verklaard.

  Pal na het “besluit” tot fusie van 6 juli, werd dat door de gemeenteraad op 7 juli ’s morgens naar de provincie doorgestuurd (en dezelfde ochtend ook al naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties!). Maar de bespreking van mijn protest ertegen werd uitgesteld tot 31 augustus, zodat diezelfde gemeenteraad in de vergadering van 10 oktober aanstaande handig officieel kan vaststellen dat protest geen zin meer heeft, nu het “besluit” van 6 juli al lááng bij de provincie ligt.

  Het is alsof men zegt: de overvaller was te snel, de politie kwam te laat, het geld is toch al uitgegeven, dus laten we het er maar niet meer over hebben.

  De kiesgerechtigde inwoners van Noordwijk worden zo opzettelijk buitenspel gezet door hun eigen gemeenteraad. Wie dat nog als “volksvertegenwoordiging” durft te zien, mag het zeggen.

 2. Beste Raymond,

  Wij hebben het advies samengevat in het bericht zoals hierboven. We zeggen niet dat het referendumverzoek niet legitiem is. We zien geen reden voor rectificatie. We hebben het advies toegevoegd zodat iedereen zelf kan oordelen.

  Redactie Bo
  Ard Zandbergen

 3. Een meerderheid van de gemeenteraad van Noordwijk heeft, op advies van haar voorzitter, burgemeester Jan Rijpstra, het Inleidend verzoek tot raadgevend referendum, ten onrechte en wellicht bewust en met voorbedachte rade, niet-ontvankelijk verklaard. Hierdoor werd de weg vrijgemaakt om het Herindelingsadvies vast te stellen.

  Dit besluit is daags na de raadsvergadering toegestuurd aan gedeputeerde staten van Zuid-Holland. Gedeputeerde staten hebben – op 7 juli -het herindelingsadvies met een positief advies doorgeleid naar de minister van BZK. De ministerraad is op 7 september 2017 akkoord gegaan met het voor advies
  aanbieden van het wetsvoorstel tot herindeling van Noordwijk en Noordwijkerhout aan de Raad van State.

  De commissie ziet geen mogelijkheid om stappen terug te zetten in dit proces en adviseert derhalve om het bezwaarschrift omwille van procesbelang niet-ontvankelijk te verklaren.

  Beste redactie, beste Ard,

  Waarom durft u niet meer kritisch te zijn, meer diepgaand journalistiekonderzoek te doen naar de gang van zaken rondom, het proces van totstandkoming van, herindeling?

  De inwoners van Noordwijk(erhout) en De Zilk zijn gefopt en besodemieterd door zelfingenomen bestuurders en politici. Sluit uw ogen niet, kijk niet weg!

  • Beste Raymond,

   Volgens mij is er een formele gang van zaken bij het komen tot een fusie, zelf door jou beschreven en die loopt. Er is ook een formele gang van zaken om te komen tot een referendum en daarover is nu geoordeeld dat het verzoek terecht is afgewezen. Dan is er een informele gang van zaken volgens jou: inwoners worden gefopt en besodemieterd en meer van dat soort stellingen van tegenstanders van de fusie. Als je daar bewijzen voor hebt, ga ik er direct mee aan het werk. Ik kan ook alle voorstanders in de gemeenteraad bellen en vragen of ze de boel besodemieterd hebben, maar of dat wat oplevert. Kortom: zonder bewijzen gaan wij jouw beweringen alleen als citaat opnemen. Dat heeft niets met wegkijken te maken, maar met waarheidsvinding. De vraag aan jou: ga je naar de rechter? Als mensen de boel belazerd hebben, moeten ze dat onder ede verklaren.

 4. De bovenstaande beeldspraak kan nog worden aangescherpt. Want degene die de overval pleegde, en degene die kon zorgen dat er pas veel later wordt ingegrepen, en degene die het nu veel te laat voor ingrijpen vindt, zijn een en dezelfde. Hoezo: belangenverstrengeling? En: wat kon je anders verwachten? De gemeenteraad heeft een voorzitter die bij zijn sollicitatie ijverig knikkend de zelfstandigheid van Noordwijk prees maar die zodra het pluche onder hem was geschoven stilletjes aan fusie begon te werken – intussen met een stalen gezicht ontkennend dat hij daarmee bezig was. Zo voorzitter, zo raad. Zo begin, zo einde.

 5. Geachte heer Zandbergen. Dank voor het plaatsen van mijn bovenstaande tekst. Daarin wordt aangestipt dat de voorzitter van de Noordwijkse gemeenteraad nadrukkelijk heeft verklaard dat hij voor de zelfstandigheid van Noordwijk is, om vervolgens een fusieproces te beginnen, en tot het laatst te ontkennen dat hij met fusie bezig was. Dit is algemeen bekend en te zien voor wie ogen heeft. En u vraagt nog naar bewijs dat Noordwijk “gefopt” is? Het is, voor een verslaggever, die beroepshalve wantrouwig moet zijn, een heel merkwaardige onoplettendheid.

  • Geachte Charel B Krol Dobrov,

   Burgemeester en voorstanders van zelfstandigheid (zoals politieke partijen) zijn van mening veranderd. Dat is door ze uitgelegd tijdens commissie- en raadsvergaderingen. Het woord ‘foppen’ kan daarbij gebruikt worden, maar ook – wat ze zelf vaak doen – voortschrijdend inzicht. Dat inzicht kwam er door een onderzoek. Over foppen of voortschrijdend inzicht heeft Bo geen mening. Dat laten we aan onze lezers over. Door te sterke bewoordingen te kiezen scharen, wij ons aan de kant van de tegenstanders van een fusie. Door tegenstanders geen aandacht te geven, zitten we in het kamp van de voorstanders van een fusie. Wij worden geacht in het midden te staan.

 6. Geachte heer Zandbergen, Eerder schreef u dat u eenvoudig meldt wat de gemeente meldt; nu schrijft u dat u tussen voor- en tegenstanders wilt staan. Dan bent u flink opgeschoven! Misschien komen we er nog wel. U citeert de uitdrukking “voortschrijdend inzicht”. Inderdaad een lievelingsuitdrukking van de bestuurders, waarmee elke vergissing en elke koerswijziging fraai kan worden toegedekt. En u schrijft: de burgemeester is “van mening veranderd”. Zou u kunnen aangeven op welk moment sinds zijn aantreden de burgemeester “van mening is veranderd”? Op welk moment heeft hij daarvan publiek verantwoording afgelegd? Heeft hij, zoals het hoort wanneer een bestuurder het afgesproken beleid niet meer kan uitvoeren, aangeboden af te treden? Op welk moment? Ik verneem het graag.

  • We zijn niet opgeschoven en dat weet u ook wel. Wij zijn neutraal. Voor zover wij kunnen nagaan is de burgemeester van mening veranderd nadat onderzoekers met het advies kwamen dat fusie de beste oplossing is. Publieke verantwoording wordt op diverse manieren afgelegd. Dat kan actief via allerlei berichtgeving of tijdens openbare vergaderingen.

 7. Geachte heer Zandbergen, En laten we nader bezien wat boven in de rij al is aangestipt: op 20 april stelt de gemeente luidruchtig dat het fusiebesluit “pas” op 6 juli valt, op 6 juli stelt de gemeente dat het fusiebesluit op 20 april is gevallen. Dit weet iedereen. En u vraagt dan nog om “bewijs” dat Noordwijk wordt bedrogen? Uw argeloosheid is werkelijk enorm.

  • De uitleg die gegeven wordt is dat op 20 april een voorlopig besluit genomen is waarna er nog zaken uitgezocht moeten worden. Het definitieve besluit is op 6 juli gevallen. Dat is de formele uitleg. Is hier sprake van bedrog? Of van argeloosheid? Ik laat het graag aan voor- en tegenstanders van de fusie over om daar over te oordelen. Er zijn allerlei democratische mogelijkheden om tegen beslissingen van een gemeenteraad in beroep te gaan. Als u van mening bent dat er sprake is van bedrog had dat een logische stap geweest.

 8. Meneer Zandbergen, ik weet gewoon niet waar ik met u moet beginnen. Is de burgemeester door de uitkomsten van het onderzoek van mening veranderd? Hebt u het daverende pleidooi voor fusie van dhr Goedhart rond de jaarwisseling, en de reactie van dhr Rijpstra daarop, dan niet gemerkt? Dat was maanden voor de publicatie van het onderzoek. En wat zou de natuurlijke reactie zijn geweest als inderdaad de uitkomst van het onderzoek onverwacht en (in principe) ongewenst was geweest? Vanzelfsprekend: meer tijd nemen voor overweging. Maar nee, het “onderzoek” was nog niet goed en wel gepubliceerd of hoppekee, de beslissing op grond ervan was al genomen. U zegt dat er vele middelen zijn tegen een onrechtmatig besluit; graag zie ik uw lijst tegemoet. Op die lijst zou vast en zeker het aanvragen van een referendum voorkomen. Hebt u niet gemerkt hoe een manmoedige poging daartoe is gedaan, en met hoeveel gemak die werd afgewimpeld? En de aangevoerde reden was natuurlijk ondeugdelijk: waarom zou het besluit van 6 juli niet onderwerp van een referendum kunnen zijn? Omdat het besluit eigenlijk al 20 april was genomen? Ja, holderdebolder, en bovendien onder verzekering van dezelfde mensen dat het geen echt besluit is, omdat dat pas op 6 juli wordt genomen. De aangevoerde reden was niet alleen ondeugdelijk, hij was ook vals. En zo voort. Maar graag zou ik u mijn grote dank betuigen dat u bereid bent de discussie aan te gaan; zo valt er tenminste inderdaad te beginnen. Alzo niet de heren Rijpstra en Goedhart. Als ik mijn eenvoudige vragen en overwegingen aan hen voorleg kijken ze ijzig de andere kant op. Natuurlijk! Want zij weten heel goed wat ze hebben gedaan, de afgelopen twee jaar. Een verhaal dat ze niet graag in een krant zouden tegenkomen …

 9. De heren hadden zeker niets beters te doen?
  Ik vraag me af waar jullie je nou druk om maken, om het feit dat er een ommezwaai gemaakt is in de gedachtegang van de bestuurders of om het feit dat jullie niet inzien dat Noordwijk op gaat draaien voor het financiële debacle wat Noordwijkerhout heet?
  Hoe het ook is of gaat worden, de beslissingen zijn gemaakt en genomen. Onderuit komen we er toch niet.
  Daarnaast is het complete nonsens om een burgervader aan te sporen om af te treden omdat hij een andere denkwijze heeft gecreëerd. Samenwerken is vandaag de dag niet meer weg te denken om tal van redenen, alleen is Noordwijkerhout niet de beste keuze. Noordwijkerhout is geen sterke gemeente en heeft, zoals eerder vermeld, geen sterke financiële positie.
  Een intensere samenwerking met Katwijk bijvoorbeeld had een betere keuze geweest. Meer raakvlakken, beide financieel gezond, beide een echte kustplaats en ga zo maar door.

  Heer Salman, ik denk dat het wijzer is om uw energie ergens anders in te steken, uw gezin bijvoorbeeld.
  Heer charel b krol dobrov: doe niet of u zo wijs bent en stop eens met al die onzinnige beschuldiging. Het siert u niet.

 10. Geachte Vink, Ook u hebt kennelijk de tijd. Mijn “beschuldiging” komt er ongeveer op neer dat de burgemeesters nooit “intensieve samenwerking” hebben beoogd, maar altijd fusie. Dat zij toch “intensieve samenwerking” voorstelden, ontkenden dat het om fusie ging, en een “onderzoek” lieten doen waarvan zij tevoren wisten dat de uitkomst zou samenvallen met hun streven, valt dan te beschouwen als maskerade. Zo u wilt: bedrog. U noemt deze beschuldiging “onzinnig”. Tegelijk, uw eigen woorden, zegt u: de burgervader heeft “een nieuwe denkwijze gecreëerd”. En wat u zo noemt valt exact samen met wat ik waarneem. Doordat zij niet meteen zeiden waarmee zij bezig waren, konden de burgemeesters zomaar het hele proces naar hun hand zetten. U zou dat geen “bedrog” willen noemen? Het zij zoals u wilt. Maar in een bestel waar de bestuurders verantwoording aan de mensen afleggen, lijkt me ongewenst dat ze in plaats van verantwoording, die mensen het nakijken geven.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in