Impressie uit presentatie gemeente.

Noordwijk – Een bezwarencommissie ingeschakeld door de omgevingsdienst Haaglanden heeft 110 bezwaarmakers in het gelijk gesteld wat betreft de nieuwbouwplannen van zorginstelling Groot Hoogwaak. Die maakten bij de provincie bezwaar tegen een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming. Die ontheffing is nodig vanwege de aanwezigheid van de huismus en dwergvleermuis. De ruimtelijke uitstraling van de nieuwbouw op het woonklimaat en de noodzaak van de bouw van 59 niet-zorgwoningen voor de financiering van zorgwoningen is onvoldoende onderbouwd door de aanvragende projectontwikkelaar. Naast deze juridische wending is er ook nog het vraagstuk wat er nu precies gebouwd gaat worden. Er worden 33 zorgwoningen gesloopt. Er zouden 53 zorgwoningen nieuw gebouwd worden die gefinancierd worden door 59 niet-zorgwoningen. Het CDA heeft hierover ook vragen gesteld aan het college van B & W.

2 REACTIES

  1. Laat men nu niet zo gaan “muggenziften” het is gewoon nodig voor de toekomst, voor zowel de bemiddelde als niet bemiddelde inwoners van Noordwijk!!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in