Voorhout – Op het Teylingen College KTS in Voorhout was woensdag een  bijeenkomst over onderwijs en ondersteuning op maat voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs in de regio Duin- en Bollenstreek.

Vertegenwoordigers uit onderwijs, gemeenten en zorginstanties spraken over het doel om iedere jongere in de Duin- en Bollenstreek een passende plek in het voortgezet onderwijs te bieden; dichtbij huis en met de juiste begeleiding. Gebleken is dat de diverse instanties elkaar niet altijd weten te vinden. In de Duin- en Bollenstreek zitten momenteel 85 leerplichtige jongeren meer dan de helft van de schooltijd thuis. Om uiteenlopende redenen lukt het hen niet, om naar school te gaan.

Oorzaken kunnen zijn: drank- en/of drugsgebruik en psychische problemen, al dan niet veroorzaakt door de lockdowns. Mogelijke oplossingen: gemeente Teylingen gaat volgend jaar passende jeugdhulp inzetten op scholen. Lisse gaat aan de slag om de samenwerking tussen onderwijs en ondersteuningsinstanties te verbeteren.

1 REACTIE

  1. En elke keer is er in onderwijsland weer een groep die meent ontdekt te hebben hoe e.e.a. geregeld moet worden voor risicoleerlingen. In de 40 jaar als leraar, en een periode als zorgcoördinator, in het voortgezet onderwijs zag ik hoe succesvolle structuren t.b.v.zorg-en risicoleerlingen in het voortgezet onderwijs werden afgebroken door bezuinigingen, ambtenarij, bureaucratie en ondeskundigheid.
    Ik was er getuige van dat zorg-en adviesteams verdwenen, ambulante begeleiders van kundige organisaties verdwenen, spijbelopvanggroepen werden opgeheven, kleine klassen voor individueel beroepsonderwijs verdwenen, te moeilijke leerboeken werden aangeschaft voor minder begaafde leerlingen, en leerlingen in een te hoog niveau werden geplaatst. Er moesten vuistdikke dossiers gemaakt worden om extra hulp voor zorgleerling aan te vragen, die door pietluttige ambtenaren werden geretourneerd omdat er een komma verkeerd stond. De oplossing voor zorgleerlingen is niet elke keer het wiel opnieuw trachten uit te vinden, maar om succesvolle constructies te bestendigen en voldoende te faciliteren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in