foto AWD Waternet

Noordwijk – Waternet heeft dinsdag het bodemonderzoek in de Amsterdamse Waterleidingduinen afgerond. Dat onderzoek gebeurde niet in de grond maar vanuit de lucht. Sinds donderdag 8 september bracht een helikopter met een meetinstrument eronder de bodem en het grondwater van het duingebied in kaart.

Het onderzoek geeft een beeld van de verspreiding van zoet, brak en zout grondwater en dat helpt om in te schatten hoe het gebied kan worden ingezet voor het vasthouden en zuiveren van water.

Bij dit onderzoek is een helikopter ingezet omdat grondboringen bewerkelijk zijn en veel tijd in beslag nemen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in