foto Menno Reemer

Warmond – Agrariërs verdiepen zich op 20 juli in de voor- en nadelen van het omzetten van regulier grasland naar kruidenrijk grasland. Dat is goed voor het behoud van weidevogels en voor de bestuiving, die cruciaal is voor onze voedselvoorziening. Het vraagt echter aanpassingen: het grasland wordt anders beheerd en het grasgewas levert andere kwaliteiten.

Organisator is de Groene Klaver, een coöperatie van boeren, tuinders en bollenkwekers in het agrarisch buitengebied in Holland Rijnland. Het gaat strandwallen langs de kust, landgoederen en bollengebied en meer landinwaarts de veenweidegebieden, de kleigronden en het plassengebied.

De bijeenkomst wordt gehouden in Warmond Buiten, Langebrug 1 te Warmond op dinsdagavond 20 juli om 20.00 uur. Aanmelden kan via [email protected]

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in