Foto Rose Marie Keijzer

Sassenheim – De plannen van supermarkt Hoogvliet en woningcorporatie Stek voor de nieuwbouw van een supermarkt en woningen aan de Hortuslaan en het Hortusplein in Sassenheim komen in gevaar als de gemeenteraad van Teylingen zou kiezen voor de bouw van een parkeergarage.

Dat bleek dinsdag tijdens de vergadering van de raadscommissie Ruimte. De commissie besprak een aantal verschillende parkeervarianten voor het gebied kerkplein/Hortuslaan/Hortusplein. Deze variëren van uitsluitend parkeren op het Hortusplein tot de bouw van een nieuwe parkeergarage. Uit de verschillende varianten heeft het college van burgemeester en wethouders gekozen voor het verminderen van het aantal parkeerplaatsen op het kerkplein en het verplaatsen van het parkeren naar het Hortusplein. Hierdoor ontstaat er voldoende parkeerruimte voor zowel de supermarkt als de nieuw te bouwen woningen. Hoogvliet en Stek kunnen zich vinden in het voorstel van B&W. Een van de andere varianten is het bouwen van een ondergrondse parkeergarage op het Hortusplein. De kosten hiervan bedragen zo’n 3,2 miljoen euro, terwijl de jaarlijkse exploitatielasten zo’n 60.000 euro gaan bedragen. Zowel Hoogvliet als Stek heeft al laten weten dat zij niet zullen meebetalen aan de bouw van een parkeergarage, zodat de kosten hiervan dan geheel voor rekening van de gemeente komen. Dit is voor B&W onder meer reden om hier niet voor te kiezen. Verschillende fracties in de Teylingse gemeenteraad voelen echter toch wel iets voor de bouw van een parkeergarage, zo bleek tijdens de vergadering van de raadscommissie Ruimte. Een van de argumenten daarvoor is dat men het kerkplein graag geheel autovrij wil hebben en wil inrichten als een verblijfsplein in het centrum van Sassenheim. Bovendien komt de kans om het gebied goed in te richten maar een keer voorbij, zo viel tijdens de commissievergadering te beluisteren. Een autovrij kerkplein en de bouw van een parkeergarage zijn ook wensen van de Sassenheimse ondernemers, volgens voorzitter Guy Seelen van het Business Platform Teylingen. Een vertegenwoordigster van Hoogvliet liet echter weten dat de kans op terugkeer van Hoogvliet naar de locatie Hortusplein bij de bouw van een parkeergarage “erg klein” wordt. Volgens haar hebben klanten een duidelijke voorkeur om bij een supermarkt bovengronds te parkeren, en is het aantal parkeerplaatsen in een garage altijd kleiner dan bovengronds parkeren. Bovendien duurt de bouw van een parkeergarage zo’n een tot anderhalf jaar langer dan de bouw van alleen een supermarkt, en willen Hoogvliet en Stek niet langer wachten. Met deze uitspraak zetten de beide partijen die daar willen gaan bouwen de plannen voor het gehele gebied op scherp. Op een vraag van GroenLinks-raadslid Don Verhoeff of de Sassenheimse ondernemers eventueel bereid zijn om te participeren in de bouw van een parkeergarage ging de voorzitter van de ondernemersvereniging niet in. De gemeenteraad zal nu op 22 april bespreken of men meegaat met het voorstel van B&W, of dat men toch een voorkeur heeft voor een andere parkeervariant.

Overigens heeft Hoogvliet toestemming van de gemeente Teylingen om op de tijdelijke locatie in de Postwijk te blijven totdat de bouw van de nieuwe supermarkt aan het Hortusplein gereed is. Daarna zal op de locatie in de Postwijk woningbouw plaatsvinden. Een permanente vestiging van Hoogvliet in de Postwijk zal er in ieder geval niet komen, zo is al eerder gebleken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in