Bouw op plek hotel Alwine, Strandhotel en garage mogelijk al na de zomervakantie

Ontwerp: Van Egmond architecten

Noordwijk – De werkzaamheden voor nieuwbouw op de plek van hotel Alwine, het Strandhotel en het voormalige garagebedrijf Johan van Rijn gaan mogelijk al na de bouwvak starten. Dat is volgens de bouwers ook de wens van wijkvereniging Het Oude Zeedorp. Op de hoek van de Jan van Henegouwenweg en de Golfweg wordt dan Residence Van Henegouwen gerealiseerd. Het is een kleinschalig complex, bestaande uit twee etages en een kap. Voor de 23 appartementen hebben volgens de bouwers inmiddels al veel Noordwijkse gegadigden interesse getoond. Op verzoek van de omwonenden van het Strandhotel en Alwine deden de eigenaren, de eigenaren van de Hotels van Oranje, de toezegging dat binnen anderhalf jaar na het onherroepelijk worden van alle plannen, gestart zou worden met de sloop van beide, enigszins verpauperde, panden. Daar willen zij aan voldoen. Nu zijn er nog arbeidsmigranten in gehuisvest.

In de afgelopen maanden heeft Van Egmond Architecten gewerkt aan een optimalisatie van het plan. Dit heeft geleid tot een klein aantal aanpassingen en verbeteringen. De hoeveelheid appartementen is iets teruggebracht, van 25 naar 23. Het trappenhuis met lift is verplaatst. Ook is de inrit van de parkeerkelder aan de Golfweg vervallen; deze wordt nu gecombineerd met de al toegestane uitrit op de hoek van de Jan van Henegouwenweg.

Deze veelal ondergeschikte zaken passen volgens de initiatiefnemers binnen het vastgestelde bestemmingsplan of de zogenaamde ‘kruimelgevallenregeling’. Hiervoor is inmiddels een wijzigingsvergunning aangevraagd. Naar verwachting zal deze vergunning dan ook spoedig worden verleend. Indien er eventueel toch nog enige bezwaren rijzen, wordt de bouw mogelijk uitgesteld tot voorjaar 2021 of later.

7 REACTIES

  1. Schitterend ontwerp!
    En de puntjes op de bekende “i” maken het helemaal af, een verrijking van het oude Zeedorp en haar leefomgeving.
    Kan maar snel de sloophamer in de voormalige en afgeschreven hotels zijn werk gaan doen.
    De tegenstanders van deze upgrading blijven toch ‘Tegen’.

  2. Uw sneer naar ‘de tegenstanders’ is onterecht, deze tegenstanders ageerden tegen een wel heel ander en veel hoger ontwerp en ook nog eens op iets wat op de boulevard zou moeten verrijzen, maar dat laat u voor het gemak maar even achterwege. Dit ontwerp op deze foto verdient mijn inziens alleen maar lof.

  3. Noordwijk en sociale woningbouw????. Gooi die illusie maar in zee. Noordwijk bouwt nagenoeg geen sociale woningen meer omdat dure villa’s meer belasting opleveren en ze trekken zoals de gemeente het zelf noemt de meer kapitaalkrachtige mensen naar het dorp. Voor de gewone man is in Noordwijk straks geen plaats meer.

  4. Zolang de vastgoedjongens in Noordwijk de baas zijn ipv het gemeentebestuur (voorzover die geheel als verschillende entiteiten te identificeren zijn), zal van sociale woningbouw nauwelijks sprake zijn. Appartementen, waarmee tonnen of zelfs miljoenen te verdienen vallen, zullen altijd prioriteit krijgen!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in