Foto PB

Voorhout – De vaststelling van twee bestemmingsplannen om de bouw van zogenaamde GOM-woningen op twee locaties in Voorhout mogelijk te maken heeft tot de nodige discussie in de gemeenteraad van Teylingen geleid.

De discussie ging vooral over de vraag of de beide bestemmingplannen wel op dit moment moesten worden vastgesteld, omdat de Rekenkamercommissie van de gemeente momenteel onderzoek doet naar het beleid rond de GOM. Voor de oppositiepartijen CDA, GroenLinks, PvdA, Fractie Piket en GLT was dat aanleiding om eerder al te pleiten voor het niet behandelen van de beide agendapunten in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek. Maar omdat de coalitiepartijen VVD, Trilokaal en D66 alsmede de ChristenUnie – een meerderheid in de raad – de agendapunten gewoon wilden behandelen haalden de tegenstanders bakzeil. Volgens VVD-fractievoorzitter Monique de la Rie moesten de aanvragen voor de bouw van de woningen, die in de bestemmingplannen werden geregeld, gewoon volgens de huidige regelgeving behandeld worden. Daarnaast herinnerde Trilokaal-raadslid Fons Welters er aan dat de procedures voor de bouw van de woningen al liepen voordat werd besloten dat de Rekenkamercommissie een onderzoek naar het beleid rond de GOM zou instellen. Hij werd daarin gesteund door Bart van der Ploeg (D66) en Frans Nederstigt (CU), die eveneens van mening waren dat de aanvragen getoetst moesten worden aan de huidige regelgeving, en men niet moest wachten op mogelijke andere onzekere regelgeving in de toekomst. Dion Piket van de gelijknamige eenmansfractie vermoedde dat de hele procedure rond de sloop van de panden wellicht niet zuiver gegaan was. Volgens hem zou er belangstelling zijn geweest om de panden van Molenaar & Van Ginhoven aan de Torenlaan in Voorhout te kopen, zodat de sloop niet nodig zou zijn geweest. Zo liet hij weten dat een waspeencentrum, dat nu in Noordwijkerhout komt, belangstelling zou hebben gehad. De eigenaar van de panden aan de Torenlaan had echter eerder aan de gemeenteraad laten weten dat de panden drie jaar te koop hadden gestaan, en dat er zich geen belangstellenden hadden gemeld. Vandaar dat hij tot sloop was overgegaan en een aanvraag voor de bouw van de woningen had ingediend. Een plan waaraan het college van burgemeester en wethouders wel wilde meewerken, temeer omdat er ook een deel eerste klas bollengrond voor terugkomt. Met name CDA-raadslid Sybrinne de Vries verzette zich echter hevig tegen het nu vaststellen van de bestemmingsplannen. Zij noemde het nu nemen van een besluit daarover “onverantwoordelijk”, gelet op het lopende onderzoek van de Rekenkamer. Zij vond echter D66-fractievoorzitter Bart van der Ploeg recht tegenover zich. Hij vond de woorden van De Vries “niet kunnen”, omdat de plannen aan alle huidige criteria voldoen en de gevolgde procedure zorgvuldig is geweest.

Met 14 stemmen voor (VVD, Trilokaal, D66 en CU) en 10 tegen (CDA, GroenLinks, PvdA, Piket en GLT) werden beide bestemmingsplannen toch door de raad aangenomen, waardoor de bouw van de woningen mogelijk wordt gemaakt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in