“Brieven burgers moeten beter beantwoord worden”

Noordwijk – Voor fractievoorzitter Taetske Visser-Danser (PUUR) is de maat vol. Zij vindt, dat het college van burgemeester en wethouders vragen van inwoners beter moet beantwoorden. Ook moet de gemeenteraad de antwoorden van het college in kunnen zien, maar dat is nog altijd niet gebeurd.

Visser vernam onlangs van een inwoner, dat zijn brief van 15 mei aan het college over overlastproblemen nog altijd niet inhoudelijk beantwoord was. Alleen ontving hij anderhalve maand later een bericht, dat de brief goed ontvangen was.

Dat is te weinig en te laat. Visser wil weten: ,,Op welke wijze en binnen welke termijn dienen brieven van inwoners gericht aan u en/of de raad naar uw idee beantwoord te worden? Hierbij opgemerkt: Een ontvangstbevestiging is naar onze mening geen antwoord. Wordt deze termijn gehaald? Zo nee, waarom niet? Wat is er gaande dat het voor het college niet mogelijk is om de raad kopieën te verstrekken van haar antwoorden op brieven van inwoners gericht aan de raad?’’

1 REACTIE

  1. Voor dit soort zaken zit mw. Visser in de raad en niet om kritiek te leveren op de kleding van een wethouder😉 Nu zo doorgaan, mw.Visser!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in