Bronsgeest blijft politieke vulkaan

Noordwijk – “Het inruilen van een deel van Bronsgeest op een alternatieve locatie gaat jarenlange vertraging veroorzaken in een gemeente en regio waar de nood hoog is. De alternatieve locatie is planologisch niet geregeld en de gronden moeten – in tegenstelling met Bronsgeest – nog worden aangekocht.” Raadslid Dick Gutlich (D66) wil het naadje van de kous weten. Het college schreef de gemeenteraad op 9 augustus 2019 dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland mee zouden willen werken aan een gezamenlijke verkenning naar andere woningbouwlocaties, zoals de Achterweg, Vinkeveld Zuid of De Nes II. De provincie ontkent dat er dergelijke afspraken met de gemeente Noordwijk zijn gemaakt.

Een memo van het college, vorige week, leidt tot aanvullende vragen en opmerkingen van Gutlich. “Het memo gaat volledig voorbij aan de aspecten tijd, tempo en urgentie van de woningbouw. Dit is bij een nadere afweging van woningbouwlocaties onbegrijpelijk en stuitend ten opzichte van de talrijke starters, spoedzoekers en andere woningzoekenden die al jaren op een passende woning wachten. Het memo gaat voorbij aan het feit, dat het verlies aan eerste klas bollengrond elders in de streek wordt gecompenseerd. Hierover zijn al jaren geleden afspraken gemaakt met Greenport Ontwikkelingsmaatschappij.”

Hij vervolgt: “Het inruilen van een deel van Bronsgeest leidt tot een fors verlies in de boekwaarde. Naast de afboeking van de boekwaarde wordt ook een berekend exploitatieoverschot van ca. 10 miljoen vernietigd. Het memo spreekt van een democratisch besluit om Bronsgeest slechts ten dele te bebouwen. Dit besluit is echter mede genomen op basis van een aan de Raad voorgespiegelde toezegging en afspraak van c.q. met de gedeputeerde dat zij mee zou werken aan een alternatieve woningbouwlocatie. Deze toezegging wordt door Gedeputeerde Staten echter ontkend. In die zin het raadsbesluit waarnaar wordt verwezen op basis van onjuiste informatie en derhalve niet op goede gronden genomen.” Het college heeft enkele weken de tijd om te reageren.

1 REACTIE

  1. Blijven vragen dit is een politiek spelletje.Het is gewoon schadelijk wat hier is gebeurd .Nog even en er zijn nieuwe verkiezingen .Dan kunnen de bewoners van Noordwijk de rollen om draaien en een college kiezen die er voor de inwoners zijn en niet voor de hoge heren .

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in