Foto van voor de verkiezingen: links Jeroen Arbouw, rechts Jaap de Moor (foto: Bruisend Noordwijk)

Dit bericht is later gerectificeerd, zie dit bericht.

NOORDWIJK – In zijn jonge bestaan laat de lokale partij Bruisend Noordwijk vooral Den Haag bruisen, met name de rechtbank daar. De aangiftes en kort gedingen in de kwestie ‘Bruisend Noordwijk versus oprichter De Moor’ zijn niet op één hand te tellen. Nu daagt Jaap de Moor zijn partijbestuur voor de rechter, met voorop de nummer twee van de partij: Jeroen Arbouw. De Moor probeert onder een dwangsom van duizenden euro’s uit te komen, die hij van de rechter moet betalen en waarvoor Arbouw beslag heeft laten leggen op zijn bankrekeningen.

De Moor heeft op eigen houtje zaken gedaan en komt daar bij ‘zijn’ lokale politieke partij dus niet mee weg. Hoeveel leden Bruisend Noordwijk (BN) heeft en hoeveel geld er in de kas is weet alleen De Moor; het partijbestuur kreeg daar geen duidelijkheid over. Kritische interne vragen wimpelt hij af, documenten geeft hij niet, aangiftes wegens smaad maar al teveel.

Om van het gezeur af te zijn wilde De Moor deze zomer Bruisend Noordwijk weer opheffen. Maar de rechter bevestigde nog maar eens: het partijbestuur en uiteindelijk de leden beslissen daarover. Om de rechter buiten te deur te houden dreigde hij zijn uitdager Arbouw met een aangifte wegens smaad. Het kort geding ging door, De Moor verloor.

Hij moet van de rechter snel, op straffe van meerdere dwangsommen, het bestuur een aantal zaken geven. Dan gaat het om bijvoorbeeld de hele ledenadministratie en alle bankafschriften. Daarnaast moet hij volgens de regels een nieuwe ledenvergadering uitschrijven. Dat is niet gebeurd.

De Moor richtte BN eind 2020 zelf op, nadat hij met behoud van zetel uit de fractie van NZLokaal stapte. Als oprichter, (enig) raadslid en partijvoorzitter is hij geen eigen baas, en daarin heeft hij zich verslikt. Als je een partij opricht om in de raad te blijven moet je je houden aan het verenigingsrecht. Dat betekent dat je leden nodig hebt, een bestuur, statuten, noem maar op. Tenzij je het voorbeeld van de PVV volgt, die na inschrijving van het eerste lid, ene Wilders, direct een ledenstop heeft ingevoerd.

Maar het enige waarmee De Moor ‘op tijd’ is, is het leeghalen van zijn rekening, waardoor de deurwaarder tot nu toe achter het net heeft gevist. De Moor zou nu al meer dan 10.000 euro aan dwangsommen moeten betalen. Daarom heeft het bestuur beslag laten leggen op De Moors bankrekening. Om daar onderuit te komen heeft De Moor zelf opnieuw een kort geding aangespannen. Die dient woensdag voor de rechtbank in Den Haag.

Buiten iedereen om wilde De Moor zich sowieso aansluiten bij de Partij voor de Inwoners (PvdI), de andere nieuwkomer en grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Hij bleek daar al ruim voor de verkiezingen voor te zijn benaderd zonder dat de rest van zijn eigen partij en partijbestuur daarvan op de hoogte waren. Volgens de PvdI zag De Moor daar zelf toen vanaf omdat hij met zijn eigen, nieuwe partij Bruisend Noordwijk dacht meer zetels te halen. Toen dat tot één zetel beperkt bleef kwam hij daar op terug.

De PvdI stelde wel als voorwaarde dat De Moor afzag van een aangifte wegens smaad tegen een collega-politicus van weer een derde partij, Lijst Salman. Uit emails die in de gemeenteraad rondgaan en die ons zijn voorgelezen blijkt dat De Moor bereid was van die aangifte wegens smaad af te zien. Het is mailverkeer tussen De Moor en het PvdI-bestuur van enkele dagen na de verkiezingen, nog voordat de coalitiebesprekingen waren begonnen. De PvdI ontkent dat er zo’n afspraak was, laat staan dat er mails over zijn gewisseld. De Moor deed overigens ook zelf dat aanbod tijdens een gesprek met de informateur, blijkt uit zijn eigen opnames van dat gesprek.

De Moor is dan net gekozen als enig raadslid van Bruisend Noordwijk. De bedoeling is dat nieuwkomer PvdI met vier eigen zetels, opgeteld met De Moor en twee vrienden van de Lijst Salman het grootste blok is en het voortouw kan nemen bij de coalitiebesprekingen. Maar de aanklacht wegens smaad die De Moor had ingediend kwam het coalitieblok rond de PvdI klaarblijkelijk slecht uit, vertellen bronnen ons.

Het blijkt dat de coalitie ook probeerde om de fractie van PUUR mee te krijgen, aartsvijand van de Noordwijkse vastgoedlobby en de PvdI. De toenmalig fractievoorzitter Toon van Tol had daar wel oren naar en daar zelfs al gesprekken over gevoerd. Dat buiten medeweten van fractie, bestuur en achterban.Van Tol was bereid in de gemeenteraad mee te stemmen met de zogeheten ‘Waterscheidingsmotie’, die de strijdbijl moest begraven over het langlopende conflict rond de gemeentelijke politiek om vastgoedzaken, terwijl juist PUUR altijd de partij was die eraan vasthield om de onderste steen boven te krijgen.

Boze, anonieme tongen beweren dat Van Tol ver wilde gaan door het lonkend, goedbetaald wethouderschap, als hij met drie zetels aan de coalitie zou deelnemen. Helaas voor hem stond hij alleen; zijn partij bleef tegen de waterscheiding, zodat deelname uitbleef, Toon niet meer op vergaderingen verscheen, een half jaar na de verkiezingen uit PUUR stapte en als MET LEF verder ging.

Deze gang van zaken, vooral de onderonsjes en onderhandelingen vlak na de verkiezingen zet kwaad bloed bij de overige delen van PUUR en Bruisend Noordwijk. Die gesprekken voordat de informateur was benoemd al gevoerd. ‘De vraag borrelt dan op of de coalitieonderhandelingen daarna geen ‘wassen neus’ zijn geweest’, laat Jeroen Arbouw van Bruisend Noordwijk desgevraagd weten, ‘en of de andere partijen bij voorbaat nooit enige kans hebben gehad om tot een coalitie te komen. Dat zou dan ernstig kunnen zijn. Mogelijk zelfs (…) ondermijning van het democratisch proces. En als (…) zou blijken dat het inderdaad al aan de orde was voor de verkiezingen? Is er dan geen sprake van kiezersbedrog?’

Die lezing wordt gedeeld in kringen van PUUR. Maar de Partij voor de Inwoners (PvdI) reageert verbaasd: ‘Na de verkiezingen vinden per definitie altijd en overal onderonsjes en onderhandelingen plaats. Wat normaal is wordt (…) hier als heel bijzonder en kwalijk voorgesteld. Het is overigens heel vreemd dat (…) het enig bewijsbare onderonsje voordat de informateur was benoemd niet concreet [wordt] benoemd: het onderonsje tussen de drie progressieve partijen die onafhankelijk de verkiezingen zijn ingegaan en direct na de verkiezingen al bij de eerste openbare informatieronde meedeelden dat zij beoogden als gezamenlijke fractie te gaan opereren om alsnog een greep te doen naar de (college)macht: GroenLinks, PvdA en D66.’

Achtergrond van de hele kwestie tussen De Moor en zijn eigen bestuur van Bruisend Noordwijk is een intern onderzoek na een klacht van een partijlid tegen De Moor wegens ‘wanbestuur’. Wat dat precies is, wil het bestuur vanwege het onderzoek niet zeggen, maar daarmee kwam wel de narigheid los. Zo heeft het bestuur De Moor gevraagd om de ledenadministratie en boekhouding. De Moor heeft nog steeds niet goed kunnen verantwoorden wie de dure verkiezingscampagne en de website heeft betaald. Hij zegt dat uit eigen zak te hebben gedaan, maar de bewijzen daarvoor, zoals bankafschriften, zegt hij nog steeds niet te kunnen geven.

In september moest De Moor in kort geding van de rechter rectificeren dat een aantal opgestapte bestuursleden nog steeds in het bestuur zaten en aan zijn kant stonden. Deze waren daar niet van gediend. De Moor rectificeerde dat op de website van Bruisend Noordwijk. Daarna stond De Moor voor de rechter in het geding van Arbouw. En moest daar toegeven dat Arbouw op dat moment ook nog steeds lid van het bestuur was.

DISCLAIMER: Dit artikel is tot stand gekomen na gesprekken met meerdere bronnen die anoniem wensen te blijven, en inzage van mails en opnames. Betrokkenen zijn in de gelegenheid gesteld om te reageren. Voor zover zij daarvan gebruik hebben gemaakt is dat verwerkt in het artikel. De Partij voor de Inwoners heeft afstand genomen van een aantal beweringen in een eerdere versie van dit artikel, die daarop zijn verwijderd. Wanneer u wilt reageren of iets anders onder onze aandacht wilt brengen: mail naar [email protected]

Dit is een artikel van mediapartner Omroep West.

24 REACTIES

 1. En maar weer blijkt dat de Noordwijkse politiek een grote slangenkuil is waarin een ieder enkel en alleen uit eigenbelang beweegt. Als alle leugenaars en bedriegers eruit gezet worden blijft er niemand meer over.

  • de rechter dient maar uit te zoeken of er kiezersbedrog is .. en dan al diegenen ter verantwoording roepen en zwaar straffen met gevangenis!!!

 2. Dat is wel behoorlijk overtrokken, waarde Bollenstreker. Ik ben het met je eens dat een aantal een smet werpt op de gemeentepolitiek en beter kan verdwijnen, maar er zitten nog genoeg integere mensen in de raad die voor het algemeen belang gaan en niet voor het eigen belang.

  • Gelukkig. Iemand die wél vertrouwen in de politiek blijft houden. Ondanks de schandelijke praktijken van ENKELE “politici”

 3. Waarde Andre, die integere mensen die jij bedoelt worden dan goed verborgen gehouden of ze hebben zichzelf dan goed verstopt. Ik volg de politiek al enige jaren en ben zelden op iemand gestuit zonder dubbele agenda.

 4. Bijzonder hoe Bo journalistiek bedrijft. Ondergetekende is voorzitter van de Partij van de Inwoners en is nooit benaderd door Bo. Als ik ergens een hekel aan heb is om niet transparant te zijn. Dus als ik iets beweer gaat dat niet anoniem maar altijd met naam en toenaam. Dat daar in kringen van PUUR anders over wordt gedacht is bekend.Niet voor niets worden divers (oud) politici voor de rechter gesleept. De conclusie is dan ook dat deze zelfde lieden nu weer met mederwerking van BO proberen nep nieuws te verspreiden. Journalistiek met anonieme bronnen en zonder de beschuldigden te horen zou NIET moeten leiden tot het opheffen van dergelijke organisaties, maar zouden geen gemeenschaps geld moeten krijgen. Zij ondermijnen de democratie. Maar onze democratie kan zulke organisaties wel aan mits geen subsidie.

  • Op 15 december is de Partij voor de Inwoners om een reactie gevraagd. Daar is geen antwoord op gekomen. Als de Partij voor de Inwoners alsnog een reactie wil geven kan dat via [email protected]. Ard Zandbergen, hoofdredacteur Bo.

  • Zoals gemeld is er om een reactie bij de PvdI gevraagd. Na de reactie op de site is gemeld dat een inhoudelijke reactie nog steeds welkom is.

   Ard Zandbergen, hoofdredacteur Bo

  • Het gaat om een inhoudelijke reactie op de onderdelen in het artikel die gaan over de PvdI. Inmiddels ook het telefoonnummer doorgegeven van de schrijver van het stuk. Dus bellen kan ook. Ard Zandbergen, hoofdredacteur Bo.

  • Geachte heer Brandjes,

   Tot nu toe hebben wij alleen reacties gekregen gericht op onze werkwijze. Een inhoudelijke reactie op het artikel zien we graag tegemoet.

   Groet, Ard Zandbergen, hoofdredacteur

 5. Ondermijning van de democratie, meneer Brandjes, is ook met heel veel geld een nieuwe partij, de Partij van de Inwoners, te lanceren, waarvan de naam pretendeert dat deze partij opkomt voor de belangen van de inwoners, waarbij velen toch hun vraagtekens plaatsen.

 6. Tja Andre ik ben blij dat je niet anoniem of met een pseudonaam reageert. Wij leven immers in een democratie en wij hoeven niet bang te zijn om aan een bouwkraan opgehangen te worden of per ongeluk uit het raam te vallen. Geef even aan waar de PvdI faalt.
  Ozb omlaag is gebeurd
  Hondenbelasting afgeschaft is gebeurd
  Parkeren goedkoper is gebeurd
  6 mio van ontwikkelaar terug naar de burger hebben wij bij de coalitie onderhandelingen moeten laten varen
  Dat is democratie je kunt niet overal je zin krijgen.

  De communicatie met de burgers behoeft verbetering daar gaan we in 2023 aan werken.

  En oh ja was het niet PUUR en D66 figuur vsn Rijnberk die misbruik maakte van het overheids apparaat om in het geheim iets te regelen. Maar daar hebben wij in onze democratie nou weer een rechtbank voor om daar een oordeel over te vellen. De PvdI is in ieder geval nog niet voor de rechtbank gesleept. Maar als er iets mis is hoor ik het graag. Of je mag mij natuurlijk ook voor het gerecht slepen. Dat is nou zo mooi van een democratie.

 7. Oh ja en die dode rat in een wijnverpakking die naar mij werd gestuurd na de verkiezingsnederlaag van PUUR heeft mij ook niet bang gemaakt. Wij leven in een mooi land met een paar onaardige mensen. Maar de meeste mensen deugen.

  • Het lijkt me toe dat het goed is voor uw gezondheid en welbevinden als de betreffende rechtszaak eindelijk plaatsvindt. U komt er in uw reacties hierboven telkens op terug, ook als het niet relevant is. Dat e.e.a. u hoog zit, is een ieder wel duidelijk.

 8. In tegenstelling tot diverse lieden van het ondermijningsrapport gaan wij zeer zorgvuldig te werk. Alle gedaagden hebben een concept dagvaarding ontvangen en zijn inde gelegenheid gesteld om daarop te reageren. Alllen hebben ook een advocaat ingehuurd die hun commentaar hebben gegeven. Ook daar zullen wij zeer zorgvuldig mee omgaan. Maar in 2023 wordt U op uw wenken bediend. Mijn gezondheid en welbevinden gaan wel goed en zoals gezegd ik heb er 5 jaar voor uitgetrokken want zulke dingen vergen nu eenmaal veel tijd. Het is zeer relevant maar dat zal U later wel duidelijk worden. Dat het mij hoog zit dat ik voor crimineel wordt uitgemaakt en een aantal politici hun macht misbruiken en het overheids apparaat misbruiken omdat zij problemen hebben als ik niet mee wil werken met het toewijzen van een huis en andere douceurtjes voor ze regel , etc. klopt. Dat velen wegkijken is mij ook wel duidelijk.

 9. Als iedereen zijn stempas gewoon terugstuurt naar de afzender dan krijgen we allemaal pas macht. Op deze manier wordt er alleen maar met ons gespeeld.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in