Teylingen – De Teylinger CDA-fractie wil dat mensen die gebruik maken van maatwerkoplossingen die worden gezien als algemeen gebruikelijk deze binnen de Wmo vergoed krijgen. Dit zou ook moeten gelden als de voorziening die een cliënt krijgt afgeschreven wordt of wanneer hij of zij de voorziening in principe zelf kan betalen.

Aanleiding om er aan B&W vragen over te stellen is voor het CDA de recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep hierover. Daarin worden vier nieuwe criteria gegeven waarop het college moet toetsen of een maatwerkvoorziening “algemeen gebruikelijk” is.

De partij wil weten hoe deze uitspraak in Teylingen wordt toegepast voor maatwerk en wat hiervan en wat de eventuele financiële gevolgen zijn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in