Teylingen – Het CDA Teylingen wil van het college van B&W weten wat de uitspraken van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) betekenen voor bouw-, agrarische- en infrastructuurprojecten in Teylingen.

Het CDA wil een lijst van alle plannen en projecten die hierdoor in Teylingen worden mogelijk worden vertraagd en vraagt of B&W hierover heeft gesproken met de betrokken aanvragers. Ook wordt gevraagd welke projecten geholpen zouden kunnen worden door een ADC-toets. Daarvoor moet de gemeente aantonen dat er voor een plan geen alternatieven zijn, dat het openbaar belang voorgaat en dat aantasting van de natuur wordt gecompenseerd.

Tenslotte vraagt het CDA welke verduurzamingsmaatregelen het college neemt om de stikstofdepositie terug te dringen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in