Teylingen – Het CDA heeft aan B & W vragen gesteld over een door de gemeente op te stellen woonzorgvisie als uitvloeisel van de Actielijn Wonen als onderdeel van het Programma Langer Thuis en de Nationale woonagenda. De regering heeft een Taskforce Wonen en Zorg ingesteld met als doel dat door alle gemeenten uiterlijk eind 2020 een concrete analyse wordt gemaakt van de lokale opgaven op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid voor ouderen en andere mensen met een ondersteunings- of zorgbehoefte (zoals bijvoorbeeld de behoefte aan plekken voor beschermd wonen). Deze analyse moet worden vertaald in een woonzorgvisie. Het CDA wil weten of Teylingen hier mee aan het werk is en wijst ook op mogelijke subsidies vanuit het rijk.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in