(archieffoto)

Teylingen – De gemeente Teylingen gaat 1.709.000 euro uittrekken als voorbereidingskrediet voor de uitvoering van de Centrumvisie. Ook wordt een bedrag van 11.597.000 euro gereserveerd voor de daadwerkelijke uitvoering van de Centrumvisie.

De gemeenteraad kon donderdag in meerderheid instemmen met het beschikbaar stellen van de voor de Centrumvisie benodigde bedragen. Ook worden er bedragen gereserveerd voor de aanstelling van een programmamanager en een extra BOA. Het voorstel van B&W kon in de raad rekenen op de steun van de coalitiepartijen VVD, Trilokaal en D66 en de fracties van de ChristenUnie en Piket. Drie amendementen over een onderbouwing van de budgetten, het leegstandsbeleid en het niet aanstellen van een extra BOA, die door enkele oppositiepartijen werden ingediend, werden verworpen.

Volgens B&W moeten er in de nabije en de verdere toekomst vitale en aantrekkelijke centra komen in Sassenheim, Voorhout en Warmond. Om dit te kunnen bereiken zijn de problemen, kansen en uitdagingen die in de centra spelen en die nog op de centra afkomen integraal afgewogen. Daarvoor is in de afgelopen twee jaar een intensief participatieproces gevolgd waaraan inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden hebben deelgenomen. “Door het opstellen van de Centrumvisie is er een stip op de horizon gecreëerd waar de gemeente samen met de samenleving aan wil en gaat werken”, aldus B&W. De Centrumvisie zal in de komende jaren gefaseerd worden uitgevoerd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in