Teylingen – Een extra wethouder voor het aansturen van woningbouw, meer aandacht voor moeizame of vastgelopen projecten in Teylingen en een stimuleringsprogramma gericht op het ontwikkelen van betaalbare woningen voor starters en ouderen, alternatieve woonprojecten en voor regelingen om doorstroming te bevorderen. Dat zijn in het kort een aantal maatregelen waarmee de ChristenUnie Teylingen in de volgende raadsperiode de Teylingse woningmarkt op gang wil helpen. 

Lijsttrekker Mirjam Mack-van Bellen: ‘Iedereen vindt woningbouw heel belangrijk, maar we zien dat vaak te weinig resultaten worden geboekt of dat projecten vertraging oplopen. Denk aan Bloementuin in Sassenheim en de locatie Langeveld. Soms is dat begrijpelijk, omdat de capaciteit nu eenmaal beperkt is en de ambtelijke organisatie en het college vaak voor moeilijke beslissingen komen te staan. Een extra wethouder en extra ambtelijke ondersteuning zou kunnen helpen om hier mee aan het werk te gaan, bijvoorbeeld bij het ondersteunen van zelfbouwprojecten zoals een ‘knarrenhof’, of bij het ontwikkelen van alternatieve initiatieven als woningsplitsing’. 

Voor het stimuleringsprogramma wil de ChristenUnie geld vrij maken uit de Algemene Reserve. Mack-van Bellen: ‘We hebben in de zomer van 2021 al aangegeven dat we de Reserve voor een deel zouden moeten aanwenden voor problemen die echt een boost nodig hebben in onze gemeente. Daar bleek veel steun voor, en woningbouw voor jongeren en ouderen is een onderwerp waarvan de noodzaak door iedereen wordt onderschreven’. 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in