Noordwijk – De coalitiepartijen NZLokaal, VVD, CDA en Lijst Salman Noordwijk hebben woensdag hun coalitie-akkoord gepresenteerd. Ze benadrukken vooral dat ze anders met inwoners willen omgaan. Er moet meer sprake zijn van netwerken en participeren met de Noordwijkse samenleving. Alle vier de kernen krijgen een eigen wethouder. Die fungeert als aanspreekpunt. Portefeuilles zijn zo verdeeld dat er sprake is van een “vier-ogen beginsel” oftewel twee wethouders houden een onderwerp in de gaten.

Wat betreft wonen wordt ingezet op sociale woningbouw. Er komt een masterplan samen met de woningstichtingen. Met de bouw in Bronsgeest wordt deze regeerperiode niet gestart. Eerst gaan andere locaties voor. Kortstondige huisvesting van arbeidsmigranten in de woonkernen is niet gewenst. Dat moet bij de werkgever gerealiseerd worden.Wat betreft belastingen wordt de hondenbelasting afgebouwd zodat het uiteindelijk verdwijnt. De toeristenbelasting volgt de inflatiecorrectie. De belastingopbrengst in zijn totaliteit mag hierdoor niet onevenredig stijgen. Wat betreft documenten als paspoorten is bepaald dat deze afgeleverd worden op een locatie naar keuze van de inwoner. De gemeente krijgt een 24-uurs digitaal loket.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in