De fractievoorzitters vlnr: Karin Hoekstra (CDA), Frank Evers (BBH) en Ria Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom).

Hillegom – De politieke partijen BBH, Bloeiend Hillegom en CDA Hillegom hebben maandag bekend gemaakt dat ze een coalitieakkoord hebben. In de raadsvergadering van 28 april wordt het akkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Tijdens diezelfde vergadering worden ook de beoogd wethouders benoemd. De partijen borduren voort op de visies die in de vorige periode zijn gemaakt zoals de omgevingsvisie, mobiliteitsvisie, energietransitie, woonvisie etc. Met het uitvoeren van de plannen die er liggen, wordt er volgens de partijen veel aandacht besteed aan communicatie, participatie en duurzaamheid. De nieuwe coalitie vindt het ook belangrijk dat iedereen mee kan doen zowel fysiek als sociaal. Voordat het coalitieproces in gang werd gezet, is afgesproken dat er nog onderwerpen vanuit de raad toegevoegd kunnen worden aan het akkoord. Met de verschillende fracties is afgesproken dat zij daarvoor een eerste aanzet kunnen doen via een pitch van 3 minuten in de eerstvolgende raadsvergadering op 28 april 2022. Op donderdag 12 mei wordt het coalitieakkoord inhoudelijk verder besproken. Wijzigingen kunnen dan via amendementen worden aangegeven.

Klik hieronder voor het coalitieakkoord.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in